Lectura de tesi sobre el sistema de proveïment d’aigua de la ciutat romana de Clunia

 

 

 

Rosa Cuesta Moratinos (ICAC) defensa la seva tesi, Los suministros hídricos y sistemas de saneamiento de la Colonia Clunia Sulpicia, el 22 de novembre del 2012 a les 11 hores a l’ICAC. Han dirigit el treball els doctors Francesc Tuset i Eva Subias.

 

El tribunal estarà format per Joaquin Ruiz de Arbulo (URV-ICAC), com a president; Miguel Ángel de la Iglesia (UVA), com a secretari, i Miquel Àngel Cau (UB), com a vocal.

 

 

 

Síntesi de la tesi

 

El treball estudia el sistema de proveïment d’aigua de la ciutat romana de Clunia (sud de Burgos). L’objectiu és explicar com s’abastia d’aigua d’una ciutat situada en un turó aïllat, com va influir l’aigua en l’organització econòmica, social i cultural de la població, i què va fer abandonar el sistema d’abastament i la mateixa ciutat.

 

La recerca se centra en el període de dominació romana i en les particularitats del subministrament càrstic d’aigua. Per aquest motiu la doctorand rastreja les possibilitats que les aigües subterrànies oferien a l’antiguitat i analitza per què va ser aquest el mitjà triat per la ciutat de Clunia.

 

 

COMPARTEIX: