Lectura de tesi sobre producció, comerç i consum en la Tàrraco republicana

 

 

 

El divendres 14 de desembre de 2012 a les 11.30 hores Moisés Díaz García llegeix la seva tesi a l’ICAC. Titulada Producció, comerç i consum en la Tàrraco republicana. Els contextos ceràmics dels segles II-I aC, està codirigida per Joaquin Ruiz de Arbulo Bayona (URV / ICAC) i Diana Gorostidi Pi (ICAC).

 

El tribunal el formen Josep Maria Nolla Brufau (president), José Pérez Ballester (vocal titular), Ricardo Mar Medina (secretari).

 

 

Síntesi de la tesi

 

Aquest treball pretén apropar-se a la realitat de la història de Tàrraco des de l’arribada dels romans en el transcurs de la Segona Guerra Púnica fins a l’inici del principat d’August, a través de l’estudi dels contextos ceràmics.

 

S’han recollit el major nombre possible de conjunts de vaixella ben contextualitzats estratigràficament, per establir, a partir de l’instrumentum domesticum, com era la dinàmica comercial de la ciutat als segles II i I aC, els hàbits de consum de la població, la seva evolució, i alhora establir la tipologia dels conjunts ceràmics que defineixen els diferents períodes dintre d’aquesta cronologia.

 

El treball incorpora i revisa els estudis sobre contextos significatius del període tardorepublicà a Tàrraco, revisa els contextos derivats d’intervencions d’urgència, recollits inicialment a les memòries d’excavació, i també aporta contextos d’excavacions recents en què el doctorand ha intervingut.

 

La tesi és una contribució per conèixer millor l’evolució de la ciutat de Tàrraco, des de la fundació del praesidium militar a la Part Alta a finals del segle III aC, tot dominant un oppidum ibèric que controlava la zona portuària, fins a la creació d’una nova ciutat de tipologia romana, que va ser la capital de la Hispània Citerior.

 

 

 

COMPARTEIX: