Descoberta la muralla que limita el fortí romà de la Costa de la Serra (la Secuita)

Tasques d’excavació i documentació, aquest estiu.

Entre els dies 27 de juny i 15 de juliol l’ICAC ha dut a terme la segona campanya d’excavacions al jaciment romà de la Costa de la Serra (la Secuita, Tarragonès). Els treballs han permès descobrir dos elements importants: la muralla de ponent i la façana meridional d’un dels edificis interns de la fortificació.

De fet part del esforços dels arqueòlegs s’han dirigit a trobar els límits de la muralla. Per això s’han situat sobre el plànol algunes restes que es veien en superfície i s’han obert un total de 9 rases en els camps del voltant, que han posat al descobert la muralla oriental, la septentrional i una cisterna.

Vista aèria del jaciment, en què s’aprecia la part excavada i les diferents rases de prospecció.
Vista aèria del jaciment, en què s’aprecia la part excavada i les diferents rases de prospecció.

A hores d’ara queda definit un jaciment fortificat de planta quadrangular envoltat d’una muralla de 1 m d’amplada que s’estén per una superfície d’uns 1.500 m2. Cal ressaltar la seva singularitat, atès que es tracta de l’únic jaciment conegut d’aquest tipus situat al Camp de Tarragona, si exceptuem el castellum de Puigpelat, que va aparèixer fa uns anys en molt mal estat de conservació i actualment destruït.

En total s’ha excavat una àrea d’uns 120 m2 situada immediatament al nord de la intervinguda en la campanya anterior, 2015, en què es va treballar un punt on afloraven dos carreus en superfície i va acabar sorgint una torre en relatiu bon estat de conservació.

Muralla de ponent i fossat.
Muralla de ponent i fossat.

A la campanya hi han participat una dotzena d’estudiants d’arqueologia del grau d’història de la URV, del Màster en Arqueologia Clàssica de l’ICAC, de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i l’arqueòleg Marc Dalmau, descobridor del jaciment, sota la coordinació dels investigadors de l’ICAC M. Carme Belarte, Joan Canela, Jordi López i Núria Otero. La intervenció ha estat finançada per l’Ajuntament de la Secuita i pel Departament de Cultura de la Generalitat de Cultura.

L’excavació forma part del projecte de recerca Formes d’ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria (Ier mil·lenni aC).

COMPARTEIX: