Noves troballes al fortí romà de Costa de la Serra (La Secuita, Tarragonès)

Tasques de delimitació del nou mur ubicat al llenç sud de la muralla (foto: Joan Canela)

L’ICAC ha dirigit una breu campanya arqueològica al jaciment tardorepublicà de Costa de la Serra, del 15 al 19 de juliol, amb l’objectiu concret de delimitar el sector meridional de l’assentament. La intervenció, que ha comptat amb finançament de l’Ajuntament de La Secuita, ha permès avaluar l’estat de conservació del llenç sud de la muralla del fortí, així com delimitar l’extensió del jaciment per aquest sector i detectar noves estructures.

Els resultats constaten que el llenç de muralla es conserva en gairebé la seva totalitat (aproximadament 40 m de longitud), en alguns punts amb una alçària de fins a tres fileres de carreus. També s’ha pogut documentar un mur bastit amb grans blocs de pedra desbastada que té un recorregut paral·lel al llenç sud de la muralla.

Així mateix, s’ha comprovat que la torre de l’angle sud-est del fortí és de majors dimensions del que s’havia pogut veure fins el moment, ja que s’ha localitzat la prolongació del mur que tancava la torre per l’est i ens indica que com a mínim doblaria la seva superfície, passant de 50 m2 a 100 m2.

Detall de l’extrem est i enderroc de carreus de la muralla (foto: Joan Canela)
Detall de l’extrem est i enderroc de carreus de la muralla (foto: Joan Canela)

Els treballs arqueològics de la campanya formen part del projecte quadriennal de recerca de l’ICAC Formes d’ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria (IP: Maria Carme Belarte, ICREA-ICAC). Ha dirigit la intervenció el Dr. Joan Canela, investigador adscrit a l’ICAC, amb la participació d’un petit equip format per estudiants i voluntaris. Entre aquests voluntaris trobem l’arqueòleg de l’Argilaga i descobridor del jaciment Marc Dalmau.

COMPARTEIX: