L’última campanya duta a terme a Costa de la Serra (La Secuita) permet definir la façana meridional de la fortificació

Els participants de la intervenció excavant entre els dos trams de muralla. Foto: ICAC

El passat 17 de juliol va finalitzar la darrera campanya arqueològica a Costa de la Serra (La Secuita).

Durant tres setmanes, un petit grup d’investigadors de l’ICAC, estudiants del màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica i voluntaris han estat treballant intensament per tal de poder definir el límit meridional de la fortificació.

Els treballs d’enguany han permès corroborar els resultats preliminars obtinguts en la intervenció de 2019, amb la descoberta d’un sistema defensiu més complex del que es podria preveure a partir de les excavacions dutes a terme entre 2015 i 2017.

Amb la nova intervenció es constata que el tancament meridional del jaciment estaria defensat per una doble muralla, amb dos murs d’aproximadament 1 m d’amplada que discorrerien de forma paral·lela durant 50 m.

Fotografia general de la façana sud de la fortificació, on es pot observar el traçat de la doble muralla que discorre paral·lela en direcció sud-oest/nord-est. Els treballs de la campanya 2020 s’han centrat en l’extrem est (dreta).
Fotografia general de la façana sud de la fortificació, on es pot observar el traçat de la doble muralla que discorre paral·lela en direcció sud-oest/nord-est. Els treballs de la campanya 2020 s’han centrat en l’extrem est (dreta).

El sector intervingut en aquesta campanya és dels més ben preservats de l’assentament, conservant-se la muralla en certs punts fins a 1 m d’alçada i tres filades de carreus.

Els estrats excavats han proporcionat una gran quantitat de materials, sobretot ceràmics però també constructius, que permetran conèixer millor com era la vida dels ocupants de la fortificació.

Entre les troballes destaca la localització d’interessants fragments de revestiment d’opus signinum amb solcs formant motius geomètrics, i que probablement formaven part d’alguna decoració arquitectònica o un gran enderroc de carreus que o bé podria haver format part de la muralla o potser d’un altre element constructiu.

La recerca en aquest jaciment forma part d’un projecte quadriennal (2018-2021), dirigit per Maria Carme Belarte i Joan Canela, sobre la Cessetània occidental durant la protohistòria i que, alhora, és la continuació d’un projecte anterior sobre la mateixa temàtica. Les excavacions pròpiament dites a la Costa de la Serra van començar el 2015 i, des de llavors, s’hi ha fet una campanya anual, amb diversos equips de treball, sota la direcció de Maria Carme BelarteJoan CanelaJordi López i Núria Otero.

Detall dels fragments fragments d’opus signinum decorats abans de ser extrets de l’estrat. Foto: ICAC.
Detall dels fragments d’opus signinum decorats abans de ser extrets de l’estrat. Foto: ICAC.

A més de la subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat (a través del projecte quadriennal), els treballs compten amb el suport econòmic de l’Ajuntament de la Secuita.

Detall del gran enderroc de carreus i pedra localitzat en el nivell d’abandonament de l’assentament. Foto: ICAC.
Detall del gran enderroc de carreus i pedra localitzat en el nivell d’abandonament de l’assentament. Foto: ICAC.
COMPARTEIX: