Comencen els treballs d’excavació al jaciment de Costa de la Serra (La Secuita)

Costa de la Serra, campanya 2019. Membres de l’equip treballant en l’extrem est de la muralla, a l’entorn de la torre sud-est del fortí (© ICAC).

Ha començat una nova campanya de treballs arqueològics al fortí tardorepublicà de la Costa de la Serra (la Secuita, Tarragonès).

El jaciment de la Costa de la Serra es troba al municipi de La Secuita, a uns 13 km al nord de la ciutat de Tarragona. És un petit fortí romà tardorepublicà, que es data entre finals del segle II aC i principis del segle I aC.

Des del 2014, l’ICAC hi porta a terme intervencions arqueològiques, que han revelat l’existència d’un assentament militar que fou destruït intencionadament en el moment del seu abandonament.

El fortí hauria estat en ús durant poc temps, molt probablement durant la guerra de Sertori (80-72 aC). S’hi han documentat diversos llenços de muralla i torres, així com alguns murs que haurien format part de barracons. També, tres cisternes per a la recollida d’aigües pluvials, amb un sistema de canalització parcialment cobert per lloses, vinculat probablement a la gestió de l’aigua.

La recerca en aquest jaciment forma part d’un projecte quadriennal (2018-2021), dirigit per Maria Carme Belarte i Joan Canela, sobre la Cessetània occidental durant la protohistòria i que, alhora, és la continuació d’un projecte anterior sobre la mateixa temàtica. Les excavacions pròpiament dites a la Costa de la Serra van començar el 2015 i, des de llavors, s’hi ha fet una campanya anual, amb diversos equips de treball, sota la direcció de Maria Carme Belarte, Joan Canela, Jordi López i Núria Otero.

Del 28 de juny al 17 de juliol s’hi duu a terme una intervenció programada amb un petit equip de camp format per investigadors de l’ICAC, estudiants del màster en Arqueologia Clàssica i voluntaris.

Les restriccions per la COVID-19 han fet que es prioritzi la participació de persones que visquin a la zona i evitar així les pernoctacions al terreny. S’ha pogut mantenir la durada habitual de la campanya (tres setmanes), però l’equip de treball és més reduït, a fi de poder garantir les distàncies de seguretat.

En total, l’equip està format per vuit persones; a banda dels investigadors que porten la direcció dels treballs (investigadors de l’ICAC o adscrits a l’ICAC: Maria Carme Belarte, Joan Canela, Jordi López i Núria Otero), hi participa un investigador en formació de l’ICAC (Oriol Cuscó), un estudiant del màster interuniversitari d’Arqueologia Clàssica (Toni Corrales), i dos arqueòlegs que són antics alumnes del mateix màster (Marc Dalmau i Graciella Pereda).

Costa de la Serra, campanya 2019. Detall de la prolongació del llenç sud de la muralla vers l’est (© ICAC).
Costa de la Serra, campanya 2019. Detall de la prolongació del llenç sud de la muralla vers l’est (© ICAC).

Un dels voluntaris que forma part de l’equip, Marc Dalmau, veí de l’Argilaga i antic alumne del màster en Arqueologia Clàssica, és qui va descobrir el jaciment.

L’última campanya (2019) va permetre constatar que el llenç sud de la muralla es conservava en la seva pràctica totalitat (amb un total de 40 m de longitud), amb una potència màxima, en certs punts, de fins a tres fileres de carreus.  També es va poder comprovar que la torre ubicada a l’extrem sud-est del complex tenia el doble de la superfície inicialment comprovada, passant de 50 a 100 m2.

Els treballs de 2020 se centraran també en el sector meridional del jaciment, amb l’objectiu de completar la delimitació iniciada el 2019 i conèixer el jaciment per aquest cantó. Amb aquesta delimitació, es podria pràcticament finalitzar l’excavació del jaciment. Així, la campanya de 2021 (l’últim any del projecte de recerca quadriennal) se centraria sobretot en la consolidació de les estructures.

Si bé el jaciment està molt arrasat i conserva molt poca estratigrafia, amb el conjunt de treballs arqueològics que s’hi faran serà possible restituir la planta i estructura de l’edifici, que correspon a un model d’assentament característic del període romano-republicà al nord-est peninsular.

A més de la subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat (a través del projecte quadriennal), els treballs compten amb el suport econòmic de l’Ajuntament de la Secuita.

Costa de la Serra, campanya 2019. Voluntaris delimitant el nou mur ubicat paral·lelament al llenç sud de la muralla (© ICAC).
Costa de la Serra, campanya 2019. Voluntaris delimitant el nou mur ubicat paral·lelament al llenç sud de la muralla (© ICAC).

 

COMPARTEIX: