Descoberts al fortí romà de la Secuita una gran torre, tres cisternes i la muralla oriental

Cisterna amb dos esglaons per facilitar-ne l’accés i la neteja.

La tercera campanya d’excavacions de l’ICAC al jaciment romà de la Costa de la Serra (la Secuita, Tarragonès) han permès descobrir nous elements d’aquest fortí romà únic al sud de Catalunya: una torre, tres cisternes i part de la muralla oriental.

La torre, de planta quadrangular, defensa l’angle oriental de la fortificació i està aixecada amb grans blocs de pedra, però malauradament només en queden els fonaments. En canvi les cisternes, de reduïdes dimensions, s’han conservat força bé. També de planta quadrangular, presenten esglaons per baixar al fons i tot l’interior està recobert d’un revestiment hidràulic per impermeabilitzar-les (opus signinum). Formant part també dels sistemes de recollida d’aigua, s’ha excavat una llarga canalització coberta amb lloses de pedra.

Cisterna en procés d’excavació.
Cisterna en procés d’excavació.
Canal excavada a la roca que estaria cobert amb lloses, algunes localitzades in situ.
Canal excavada a la roca que estaria cobert amb lloses, algunes localitzades in situ.

Les tasques d’enguany han proporcionat, a més a més, un conjunt de fragments ceràmics que –en la línia dels ja recuperats en anys anteriors– situen la vida del fortí en la primera meitat del segle I aC, potser lligat a les guerres sertorianes.

En les dues campanyes precedents (2015 i 2016) ja es va definir el jaciment com un castellum (‘castell’), és  a dir, un establiment militar fortificat. Es tracta, en concret, d’un conjunt fortificat de planta quadrangular envoltat d’una muralla de 1 m d’amplada que s’estenia per una superfície d’uns 2.500 m². Cal ressaltar la seva singularitat, atès que es tracta de l’únic jaciment conegut d’aquest tipus situat al sud de Catalunya, si exceptuem el castellum de Puigpelat, que va aparèixer fa uns anys en molt mal estat de conservació i actualment destruït.

Detall del llenç est de la muralla de la fortificació..
Detall del llenç est de la muralla de la fortificació..

La campanya ha tingut lloc entre el 29 de juny i el 17 de juliol i en total s’ha excavat una àrea d’uns 450 m² situada a la part oriental del complex militar. Hi han participat una dotzena d’estudiants d’arqueologia del grau d’història de la URV, del Màster en Arqueologia Clàssica (URV/UAB/ICAC), de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona, a més de l’arqueòleg Marc Dalmau, descobridor del jaciment, sota la direcció dels investigadors de l’ICAC Joan Canela, Jordi López Vilar i Núria Otero.

L’excavació forma part del projecte de recerca Formes d’ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria (Ier mil·lenni aC), que coordina la investigadora ICREA de l’ICAC  M. Carme Belarte. La intervenció l’ha finançat l’Ajuntament de la Secuita i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Vegeu també els resultats de la campanya anterior (2016).

L’equip d’excavació l’han format estudiants universitaris i membres de l’ICAC.
L’equip d’excavació l’han format estudiants universitaris i membres de l’ICAC.
COMPARTEIX: