L’equip d’Arqueologia Protohistòrica de l’ICAC ha documentat noves sitges pre-ibèriques al jaciment de Mas Cap de Ferro (Nulles, Alt Camp)

Tasques de neteja d’una rasa, al jaciment pre-ibèric del Mas Cap de Ferro, a Nulles, durant la campanya de treballs arqueològics de 2021 dirigits per l’ICAC. Foto: ICAC.
L’equip de recerca en Arqueologia Protohistòrica de l’ICAC ha aconseguit documentar noves sitges del bronze final o primera edat del ferro al jaciment de Mas Cap de Ferro (Nulles, Alt Camp).

Del 18 al 29 d’octubre, l’equip d’Arqueologia Protohistòrica de l’ICAC ha iniciat una nova campanya d’excavació al jaciment del Mas Cap de Ferro, a Nulles (Alt Camp, Tarragona).

L’any 2019 s’hi va realitzar una primera intervenció, on es van poder excavar tres sitges, actualment tallades per un camí, i que havien estat colmatades al bronze final o la primera edat del ferro.

S’han pogut documentar vuit probables noves sitges d’emmagatzematge

La intervenció d’enguany té com a objectiu verificar la presència de més estructures en el camp de vinyes situat al nord de les ja documentades. S’hi han realitzat sis rases amb retroexcavadora entre les fileres de vinya, i han donat resultats positius: s’han pogut documentar vuit probables noves sitges d’emmagatzematge.

L’excavació del rebliment de dues d’aquestes estructures indica que són sitges de perfil troncocònic, és a dir, amb característiques similars a les excavades en la campanya anterior. Els rebliments contenen, entre altres materials, ceràmica a mà decorada amb cordons i acanalats, que indica una cronologia d’amortització similar a les de les sitges ja excavades en el jaciment. També s’hi estan recuperant abundants restes de fauna.

Cal destacar l’absència total de ceràmica a torn, la qual cosa confirma que aquestes sitges es colmaten abans de l’inici del període ibèric, és a dir, molt a finals de l’edat del bronze o a inicis de l’edat del ferro.

Aquest dissabte, 30 d’octubre, a les 11 h, l’Ajuntament de Nulles ha organitzat una visita al jaciment, on es podran veure i comentar els treballs arqueològics de l’ICAC. Les persones interessades s’han d’inscriure trucant a l’Ajuntament de Nulles, al telèfon 977 602 522.

(3)Al costat dels marcadors, s’aprecien dues de les vuit probables noves sitges d’emmagatzematge que s’han pogut documentar al jaciment del Mas Cap de Ferro (Nulles) durant la campanya arqueològica de 2021. Foto: ICAC.
Al costat dels marcadors, s’aprecien dues de les vuit probables noves sitges d’emmagatzematge que s’han pogut documentar al jaciment del Mas Cap de Ferro (Nulles) durant la campanya arqueològica de 2021. Foto: ICAC.

La campanya d’excavació al jaciment està dirigida per Oriol Cuscó (ICAC), Maria Carme Belarte (ICREA i ICAC) i Joan Canela (ICAC). Hi col·laboren Francisco José Cantero (Món Iber Rocs), Georgina Prats (UdL), Toni Corrales (antic alumne del màster d’Arqueologia Clàssica URV-UAB-ICAC) i Iván Ortiz (estudiant del grau d’Història a la URV).

Aquests dies, malauradament, hem de lamentar la mort prematura del maquinista Francesc Miracle, que col·laborava en les intervencions de l’ICAC des de l’any 2013 i que era un gran professional i una gran persona. Enviem el nostre condol i escalf a la seva dona Berta, a les seves filles Maria i Júlia, família i amics.

La intervenció s’emmarca en el projecte de recerca “Formes d’ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria (2018-2021)” (Projecte quadriennal CLT009/18/00095) i ha estat finançada per l’Ajuntament de Nulles i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Cal agrair especialment la col·laboració dels propietaris del terreny on se situa el jaciment, per haver facilitat la realització dels treballs.

 

(4)Treballs d’excavació per a posar al descobert i documentar una sitja d’emmagatzematge, al jaciment del Mas Cap de Ferro, durant els treballs que hi ha dirigit l’ICAC aquest 2021. Foto: ICAC.
 Treballs d’excavació per a posar al descobert i documentar una sitja d’emmagatzematge, al jaciment del Mas Cap de Ferro, durant els treballs que hi ha dirigit l’ICAC aquest 2021. Foto: ICAC.
Consulta la Nota de Premsa

 


L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica és un centre CERCA creat com a consorci el 2003 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. Té la seu a Tarragona, ciutat reconeguda com a Patrimoni Mundial per la UNESCO l’any 2000, i està especialitzat en la recerca i formació avançada en arqueologia clàssica.

 

 

COMPARTEIX: