Comunicació de la recerca arqueològica a través de les TIC: el projecte DIGIBERS

Autor/s: Monrós, M.; Belarte, M. C.; Allué, E.; Batista, L.; Camañes, P.; Canela, J.; Doménech, G.; Fontanals, M.; Olmos, P.; Principal, J.; Rojas, A.
Dates: 29/09/2017 - 30/09/2017

Tercera Jornada Patrimoni i Escola

Museu de la Ciència i la Tècnica
Terrassa, del 29 al 30 de setembre
Organitza: L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.