La socialització de la recerca en l’era digital: el cas de l’arqueologia ibèrica (DIGIBERS)

Investigador/s principal/s: M. Carme Belarte (ICREA) i Gemma Domènech (ICRPC)
Investigador/s participant/s: Pau Olmos, Meritxell Monrós, Pilar Camañes, Joan Canela i Paloma Aliende
Investigador/s col·laborador/s: Ethel Allué (IPHES), Lluís Batista (IPHES), Marta Fontanals (IPHES), Antoni Rojas (ICRPC), Jordi Principal (MAC)
Dates: 01/02/2017 - 31/12/2017
Finançament: CERCA, Projecte SUMA R3

Aquest és un projecte interinstitucional desenvolupat per l’ICAC, l’IPHES i l’ICRPC, i finançat mitjançant el programa SUMA R3 (institució CERCA).

L’objectiu del projecte DIGIBERS és elaborar un pla pilot per a la socialització de la recerca. Pretenem adaptar la difusió de la recerca a un públic ampli, amb especial èmfasi en els sectors educatiu i juvenil. Des de la perspectiva metodològica, s’ha utilitzat com a base una investigació prèvia sobre models de divulgació científica, seguits d’entrevistes amb educadors professionals. A través de la informació obtinguda a partir d’aquestes entrevistes, hem elaborat un guió per a un vídeo, dividit en capítols curts, que explica la metodologia de la disciplina arqueològica: “ArcheoClips. Expliquem l’arqueologia”.

El primer dels vídeos se centra en el món funerari i la cultura ibèrica, amb l’objectiu de ressaltar el caràcter multidisciplinari de l’arqueologia. Mitjançant l’exemple de l’excavació i estudi d’una necròpolis ibèrica es mostra la feina de les diferents especialitats i disciplines implicades en la recerca arqueològica. Aquest audiovisual està dissenyat com el primer capítol d’una sèrie en què es poden explicar els diferents aspectes de l’arqueologia com a ciència i la cultura ibèrica.

Es pot veure aquí: https://youtu.be/JHg4DoUenLo

COMPARTEIX: