L’objectiu científic de l’equip és l’estudi de la complexitat de la ciutat i l’arquitectura al món antic. Mitjançant l’estudi de casos històrics com Roma i Cusco es pretén verificar hipòtesis sobre les formes urbanes complexes en contextos preindustrials. Per això l’equip treballa en la xarxa “Orígens Urbans” que inclou universitats i centres de recerca dels dos costats de l’Atlàntic (Universidad de Cusco; NMAI-Smithsonian Institution of Washington; Universidad Nacional de Colombia; Universidade do Minho; Università di Roma “La Sapienza” i la URV de Tarragona). Com a resultat de la xarxa, el projecte nord-americà (URV i NMAI-Smithsonian Institution) ha ajudat a ampliar el context cultural del treball en l’arqueologia de l’arquitectura i l’urbanisme.

Els principals objectius de recerca d’aquest grup són: identificar, en l’Amèrica precolombina i el Mediterrani, els components bàsics dels models urbans; estudiar el paper de la gestió de l’aigua en el desenvolupament de les formes urbanes en el Mediterrani i en contextos diferents a l’andina; continuar el procés de transferència de tecnologia d’Europa – Amèrica en la planificació de projectes per a l’estudi de les ciutats històriques; millorar la construcció de models 3D com un instrument autèntic d’interpretació i realitzar un estudi de l’arquitectura i la ciutat.

Web del grup SETOPANT