Officinae lapidariae Tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artísticas en piedra de la Provincia Tarraconensis (I+D HAR2015-65319-P)

Investigador/s principal/s: Diana Gorostidi
Investigador/s participant/s: Ana de Mesa, Aureli Àlvarez, Isabel Rodà (UAB-ICAC), Ana Garrido, Jordi López, Yolanda Peña, María Pérez, Begoña Soler, Serena Vinci, Pilar Lapuente (Unizar-ICAC), Hernando Royo, Josep A. Remolà (MNAT-ICAC), Silvia González (MICINN), Anna Gutiérrez (IRAMAT-CRP2A UMR 5060 CNRS - Université de Bordeaux Montaigne), Serena Zoia (Università degli Studi di Milano) , Adalberto Ottati i Raúl Aranda (ICAC)
Investigador/s col·laborador/s: Manuel Parada, Hugo Feliu, Iñaki Matias, Marie-Claire Savin (IRAMAT – CRP2A UMR 5060 CNRS - Université de Bordeaux Montaigne), Julio C. Ruiz, Elena Moreno, Jaume Massó (Institut Municipal de Museus de Reus) i Hilari Muñoz (Institut "Joaquín Bau", Tortosa)
Dates: 01/01/2016 - 31/12/2019
Finançament: MINECO, Proyectos I+D (HAR2015-65319-P)

Dins dels estudis sobre l’explotació i ús dels materials lapidis en època romana, de llarga i fructuosa tradició a Espanya, el present projecte té com a objectiu l’estudi de l’ocupació de la pedra com a suport arqueològic a la província Hispània Tarraconensis, focalitzant l’atenció en la identificació de tallers de produccions artístiques. Una important línia de treball estarà dedicada als monuments de representació, com l’escultura, els elements arquitectònics i ornamentals i, de manera especial, l’epigrafia, que s’impulsarà des de la recerca ja consolidada tant en la identificació de litotips com de pedreres explotades en l’antiguitat. En aquest sentit, tot el procés implicat en la manufactura de l’objecte arqueològic en pedra serà objecte de la nostra atenció: des de l’explotació, ús i distribució del material, a la seva elaboració final, tractant de destriar pautes en el funcionament dels tallers operatius en l’àmbit d’estudi, especialment en la capital Tarraco, i la seva difusió en altres zones geogràfiques de la seva influència.

Tarraco, com a capital d’una província tan extensa i variada, amb un assenyalat patrimoni arqueològic i un corpus epigràfic recentment actualitzat, és un excel·lent punt de partida per a l’estudi que proposem sobre la distribució dels patrons iconogràfics provincials i la seva influència en altres llocs de la geografia d’Hispània, buscant xarxes de distribució i influències emanades dels tallers actius a la capital cap a la resta de les ciutats provincials. Per completar la visió des d’una major òptica es proposa acarar els resultats amb exemples concrets de la Bètica i la Lusitània, i a Itàlia, del Laci i la Cisalpina.

El projecte té com a element cohesionador la Unitat d’Estudis Arqueométricos (UEA) del ICAC, des d’on es gestiona el Laboratori per a l’Estudi dels Materials Lapidis en l’Antiguitat (LEMLA) i té com a base el grup de treball consolidat Arqueometría i Produccions Artístiques (ARPA) de l’ICAC.

L’equip està format per especialistes en les vàries disciplines que intervenen en aquest àmbit d’estudi (Arqueologia, Geologia, Epigrafia, Història de l’Art i Arqueometria) i abasta tot l’àmbit geogràfic de l’antiga província Tarraconensis (Gallaecia, conventus Cluniensis, Carthaginensis, Tarraconensis i Caesaragustanus).

COMPARTEIX: