Confirmat el trull del segle III aC al Coll del Moro de Gandesa

Bastió i trull.

La tercera campanya d’excavacions a l’assentament ibèric del Coll del Moro de Gandesa (Terra Alta) han confirmat el trull de vi més antic documentat fins ara Catalunya, datat del segle III aC. Els treballs, de l’11 al 28 d’octubre, els han dirigit Maria Carme Belarte (ICREA/ICAC) i Rafel Jornet (UB).

En la campanya del 2015 ja es va delimitar un edifici de planta absidal, amb forma de bastió i estances adossades. Una d’elles va permetre documentar un conjunt d’estructures interpretades com un trull del segle III aC, el més antic de Catalunya. A més, tant aquesta com una de les habitacions annexes va lliurar abundants llavors de raïm.

Vista general dels treballs de la campanya d'enguany.
Vista general dels treballs de la campanya d’enguany.

Enguany, l’excavació d’una altra de les estances annexes al trull i del bastió ha ratificat i ampliat aquestes dades: es continuen documentat granes de raïm i s’han recollit abundants pesos de teler i fusaioles. Tot plegat suggereix que la zona estava dedicada a activitats artesanals, de producció de vi i de teixits. El bastió pròpiament dit conté abundants tenalles i altres grans contenidors, de manera que es podria tractar d’un espai de magatzem alhora que d’un recinte defensiu.

Bastió.
Bastió.

La destrucció del conjunt, amb nivells d’incendi que han facilitat una extraordinària conservació de les restes arqueobotàniques i dels materials constructius amb terra, es data de finals del segle III aC.

L’edifici objecte d’excavació sembla formar part d’un complex de construccions delimitats per un dels extrems amb murs absidals, formant un seguit d’almenys quatre bastions. Un d’aquests edificis ja havia permès, els anys 80 i 90 del segle passat, identificar un taller d’elaboració de lli.

Aquest 2016 també s’ha documentat un espai de circulació i una possible porta entre dos dels bastions, tot i que construccions de fase romanorepublicana que s’hi superposen en dificulten la interpretació.

Finalment, s’ha confirmat la disposició de les construccions de l’assentament en diverses terrasses, i s’ha delimitat un barri d’habitacions en la terrassa inferior al conjunt de bastions.

Treballs de dibuix.
Treballs de dibuix.

Els treballs s’han dut a terme dins el projecte de recerca de la Universitat de Barcelona “El primer mil·lenni AC als territoris del curs inferior de l’Ebre: la formació, desenvolupament i dissolució de la cultura ibèrica 2014-2017”.

Els ha finançat el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gandesa, i s’emmarquen dins un conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona, l’ICAC i l’Ajuntament de Gandesa.

COMPARTEIX: