La imatge de l’Imperi: un missatge de poder i prestigi que roman eternament vinculat al marbre

Placa dedicada pels seveis augustals a la colònia de Barcino © Jordi Puig
«BARCINO-TARRACO-ROMA. PODER I PRESTIGI EN MARBRE»
Reunió internacional en homenatge a Isabel Rodà de Llanza

L’ICAC i la URV, amb la col·laboració del MUHBA de Barcelona, organitzen una reunió internacional d’especialistes per a reflexionar sobre l’ús del marbre com a símbol de poder i prestigi a l’Imperi romà.

21-23 de novembre, MUHBA Plaça del Rei (Barcelona)

L’omnipresència de marbres i altres roques ornamentals (marmora) a les ciutats antigues, tant als municipis i colònies de l’Imperi —com Barcino— com a les grans metròpolis provincials —com Tarraco—, revela de manera contundent com el poder de Roma, la gran capital, es projecta en totes les manifestacions, polítiques, econòmiques i socials.

D’altra banda, les estratègies i capacitats tècniques dels antics romans mostren l’altíssim grau d’adaptabilitat i potència logística per explotar les pedreres, distribuir el material a través de grans rutes comercials i transformar-lo al servei de la imatge de l’Imperi: un missatge de poder i prestigi que roman eternament vinculat al marbre.

Aquesta reunió vol destacar el valor d’aquests materials com a símbols d’estatus, presents en la decoració arquitectònica, l’escultura i l’epigrafia monumental, entre d’altres. Aplegarà especialistes de diferents àmbits acadèmics i diverses disciplines científiques d’àmbit català,
peninsular i internacional.

L’acte és també un homenatge a la Dra. Isabel Rodà de Llanza, catedràtica emèrita d’arqueologia de la UAB i exdirectora de l’ICAC, que farà una lliçó magistral abans de la cloenda de la reunió, dissabte 23 de novembre a les 12.30 h. Aquest mateix dia es farà també una visita guiada a les col·leccions del magatzems del MUHBA a la Zona Franca, que s’obriran especialment per l’ocasió.

 

 

Reunió Internacional MUHBA ICAC_programa

 

Barcino-Tarraco-Roma és el resultat de la confluència dels projectes de recerca «Officinae lapidariae tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artísticas en piedra de la Provincia Tarraconensis» (HAR2015-65319-P, MINECO/FEDER, UE) i «El mensaje del mármol: prestigio, simbolismo y materiales locales en las provincias occidentales del Imperio romano entre las épocas antigua y altomedieval a través del caso de Hispania» (PGC2018-099851-A-I00, MINECO/FEDER, UE).

Coordinació científica: Diana Gorostidi Pi (ICAC-URV) i Anna Gutiérrez Garcia-Moreno. (ICAC).

MUHBA PLAÇA DEL REI, Sala de Martí l’Humà
Entrada gratuïta
informaciomuhba@bcn.cat
barcelona.cat/museuhistoria
faceebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

COMPARTEIX: