Comencen els preparatius per a l’experimentació amb rèpliques d’estructures de combustió protohistòriques

Imatge d'una llar de foc del jaciment ibèric d'Alorda Park, a Calafell. Foto: M. Carme Belarte

Les estructures de combustió de l’edat del ferro poden proporcionar molta més informació que l’obtinguda fins el moment a través d’estudis dominats pels aspectes formals i per l’anàlisi de l’associació d’aquestes estructures amb artefactes i ecofactes.

El projecte TransComb: Estudio transdisciplinar y experimental de estructuras de combustión en el Mediterráneo occidental durante la protohistoria (1er milenio a.C.), dirigit per M. Carme Belarte i finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (PID2019-104661GB-I00/AEI), proposa l’aplicació d’una metodologia interdisciplinària que integri especialitats com l’arqueobotànica (antracologia, fitolits), la química orgànica o la micromorfologia, així como l’arqueologia experimental.

Amb aquesta aproximació, el projecte pretén elaborar una bateria d’analítiques sobre mostres de llars i forns de jaciments situats al nord-est peninsular, sud de França i Balears; que es complementaran amb la construcció i posada en funcionament d’estructures de combustió experimentals.

En la fase d’experimentació del projecte, prevista per a maig-juny de 2021 a la Ciutadella Ibèrica de Calafelles posaran en funcionament diverses rèpliques d’estructures de combustió que replicaran les condicions en què les llars de l’edat del ferro funcionaven.

Un aspecte important és mesurar les temperatures d’aquestes estructures per a comprovar les diferències d’eficàcia entre els diferents tipus de llars i forns i entre els diferents combustibles amb que s’experimentarà. Aquesta mesura requereix de l’ús de termòmetres d’infrarojos.

Per a aquesta tasca, el projecte TransComb compta amb el patrocini de l’empresa PCE Instruments, que proporciona instrumental per a la mesura de temperatures en la construcció experimental de les estructures de combustió protohistòriques.

 

logo TRANSCOMB def2

logo MCE

 

COMPARTEIX: