Possible forn romà relacionat amb la construcció de l’aqüeducte romà del Francolí

Lluís Casas (UAB) prenent una mostra d'un possible forn romà emprat en la construcció de l'aqüeducte del Francolí (Projecte Aqua Augusta). Foto: ICAC.

En el marc del projecte Els aqüeductes romans de Tàrrco, aquests dies s’ha fet una presa de mostres per a una datació del forn per arqueomagnetisme.

Una de les troballes fetes a resultes de la prospecció arqueològica de l’aqüeducte del Francolí (que van començar el passat mes de febrer) ha estat la descoberta d’un forn de calç molt a prop del torrent de la Fonollosa (al terme de Vallmoll, a la comarca de l’Alt Camp -Tarragona), en un punt molt proper al lloc on s’iniciava el traçat de l’aqüeducte romà.

La datació d’aquesta estructura és molt important de cara al projecte d’aqüeductes romans, ja que podria estar relacionat amb la fabricació de calç: un material que era del tot necessari per a la construcció de la conducció romana.

Des del projecte Els aqüeductes romans de Tàrraco (projecte quadriennal CLT009/18/00098) s’ha contactat amb el prof. Lluís Casas del Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a la presa d’unes mostres que permetin fer la datació del forn a través de l’arqueomagnetisme 

Mostra abans de l'extracció. Foto: ICAC.
Detall de la mostra abans de la seva extracció. Foto: ICAC.

Aquest tipus de recerca contribueix a millorar el coneixement històric i a datar jaciments arqueològics, una tasca important per a valoritzar el patrimoni arqueològic.

La publicació de quatre articles al Journal of Archaeological Science sobre investigacions arqueomagnètiques a Catalunya i Tunísia consolida aquesta línia de recerca al Departament de Geologia de la UAB. Us enllacem un article de UAB Divulga on s’explica què és l’arqueomagnetisme i es donen detalls sobre les investigacions dutes a terme en jaciments púnics i romans.

L’ICAC ja havia inclòs aquestes anàlisis en projectes anteriors, també amb la col·laboració de Lluís Casas i altres membres de la UAB. En concret, es van dur a terme mesures arqueomagnètiques en forns romans de Tarragona i Tunísia, per a precisar la cronologia de forns antics de l’ager Tarraconensis (sota la direcció d’Aureli Àlvarez, de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de l’ICAC).

 

Extracció de la mostra per a la datació per arqueomagnetisme. A la foto, Lluís Casas (UAB). Foto: ICAC.
Extracció de la mostra per a la datació per arqueomagnetisme. A la foto, Lluís Casas (UAB). Foto: ICAC.

 

COMPARTEIX: