Programa Les formes d’hàbitat rural: les vil·les i altres tipus d’assentaments