L’última campanya arqueològica a Costa de la Serra (La Secuita, Tarragona) permet definir la façana meridional de la fortificació

Membres de l'equip dirigit per Maria Carme Belarte (ICREA-ICAC) intervenint en el sector sud-oest del jaciment de Costa de la Serra, juliol de 2021. Foto: ICAC.

El passat 16 de juliol va finalitzar la vuitena campanya arqueològica duta a terme a Costa de la Serra (La Secuita, Tarragona).

Investigadors de l’ICAC, estudiants del Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica (URV-UAB-ICAC), estudiants dels graus d’Història i Història de l’Art de la URV i voluntaris locals han participat en aquesta campanya, que ha durat tres setmanes i ha aportat novetats a nivell estructural sobre el jaciment.

Entre el grup de voluntaris hi havia Marc Dalmau, veí de l’Argilaga i antic alumne del Màster en Arqueologia Clàssica, que és qui va descobrir el jaciment.

L’última campanya arqueològica ha aportat novetats a nivell estructural sobre el jaciment

Els treballs d’enguany s’han centrat en exhaurir el sector sud-est de la fortificació tardorepublicana i en resseguir el traçat dels dos trams de muralla ubicats en la zona meridional de la fortificació i que discorren de forma paral·lela. Aquests dos trams de muralla conserven la major part del seu traçat, si bé en moltes parts es troben a nivell de fonamentació. Ambdós murs tenen un recorregut aproximat de 50 m. D’altra banda, l’estratigrafia continua proporcionant un ric context material, tant a nivell de materials ceràmics com d’altres elements (fragments d’elements constructius com paviments, revestiments, sostres…) que permetran entendre millor com funcionava l’arquitectura de l’indret.

Foto final del sector sud-est del jaciment de Costa de la Serra (La Secuita, Tarragona) un cop exhaurida l’estratigrafia. Foto: ICAC.
Foto final del sector sud-est del jaciment de Costa de la Serra (La Secuita, Tarragona) un cop exhaurida l’estratigrafia. Foto: ICAC.

En el sector sud-oest han aparegut dues noves estructures: dos murs paral·lels a la muralla meridional que podrien tenir relació amb l’accés al conjunt. Un altra novetat ha estat la localització d’una gran depressió en la part superior del turó on s’ubica el jaciment, de funcionalitat desconeguda però que formaria part molt probablement del complex de Costa de la Serra. Aquests aspectes seran objecte d’intervenció arqueològica en properes campanyes.

Detall dels dos nous murs localitzats en la possible zona d’accés al jaciment de Costa de la Serra (La Secuita, Tarragona), en el sector sud-oest del mateix. Foto: ICAC.
Detall dels dos nous murs localitzats en la possible zona d’accés al jaciment de Costa de la Serra (La Secuita, Tarragona), en el sector sud-oest. Foto: ICAC.

 

Els treballs arqueològics s’han realitzat dins del projecte de recerca quadriennal aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Formes d’ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria (CLT009/18/00095), dirigit per Maria Carme Belarte (ICREA-ICAC), i s’ha pogut dur a terme gràcies al finançament de l’Ajuntament de la Secuita i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Amb el suport de

Logo Dpt Cultura Gencat (oficial)

COMPARTEIX: