Maria Jesús Ortega Pérez

Investigadora adscrita postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia del paisatge (GIAP).
Camps d'expertesa: Arqueologia del paisatge, Arqueomorfologia, GIS.
Codi ORCID: 0000-0001-6156-2101
mjortega@icac.cat
977 249133 ext. 210
Publicacions
Ortega, M. J.; Palet, J. M.; Orengo, H. A., "Origen i desenvolupament d’un paisatge mediterrani: la integració de tècniques de prospecció en l’anàlisi arqueomorfològica del territori de València", Actes de les V Jornades d'Arqueologia de la Comunitat Valenciana (València, del 16 al 18 desembre de 2016), València.
Article en actes de congrés | 2020
Ortega, M. J.; Orengo, H. A.; Palet, J. M., "Más allá de la herencia medieval. Una nueva arqueomorfología para el paisaje histórico de Valencia", LAC 2014 Proceedings (Roma (Itàlia), del 17 al 20 de setembre de 2014), Roma, p. 8.
Article en actes de congrés | 2016
Ortega, M. J.; Palet, J. M.; Orengo, H. A., "El límite entre Valentia y Saetabis: un paisaje cultural de origen romano al sur de los ríos Xúquer y Magre (Xàtiva, Valencia)", Agri Centuriati. An International Journal of Landscape Archaeology, 12, p. 153-174. .
Article en revistes indexades | 2015
Ortega M. J.; Orengo H. A.; Palet J. M., "Análisis arqueomorfológico y estructuración territorial en la llanura de Valentia" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 317-318.
Article en actes de congrés | 2015
Ortega M. J.; Orengo H. A.; Palet J. M., "El paisaje histórico de la llanura litoral de Valencia: arqueomorfología, estructuración territorial y SIG", Sagvntvm, Papeles del laboratorio de Arqueología de Valencia, Extra, 17, p. 187-202. Carhus+C / 4.477 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Més publicacions
Ortega, M. J.; Orengo, H. A.; Riera, S.; Palet, J. M.; Carmona, P.; Ruiz, J. M., "Ocupación y estructuración del paisaje litoral de “Valentia” durante el período romano" a Mercuri L.; González, R.; Bertoncello, F. (eds.), Actes des XXXIe Rencontres Rencontres Internationales d'Archéologie et Histoire d'Antibes. Implantations humaines en milieu littoral Mediterranéen: Facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace, de la Préhistoire au Moyen Âge (Antibes, del 15 al 17 d'octubre de 2013), APDCA, Antibes, p. 373-381.
Article en actes de congrés | 2014
Burriel J.M.; Ruiz A.L.; Ortega M.J.; Serrano M.; Salavert J.V.; Ruiz E.; Perúa F.J.; Serrano R., Intervencions arqueològiques al centre històric de Bétera, 2002 – 2009. Quaderns de difusió històrica i arqueològica de Bétera, Burriel J.M.; Ruiz A.L.; Ortega M.J.;, Ajuntament de Bétera, Bétera (València).
Llibre | 2013
Ortega M. J.; Orengo H. A.; Palet J. M., "Análisis arqueomorfológico de la llanura litoral al Norte de Valencia. Estructuración territorial y revisión de las tramas centuriadas", Agri Centuriati. An International Journal of Landscape Archaeology, 9, p. 61-79. .
Article en revistes indexades | 2013
Ortega M. J., "El territorio de Valencia. Aproximación a las dinámicas históricas de ocupación del paisaje, metodologías SIG y posibilidades de puesta en valor de los paisajes históricos" a Company, G.; Fonte, J.; Gómez-Arribas, B.; Moragón, L.; Señorán, J. M. (coords.), Arqueología para el siglo XXI. Actas de las V Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (Santiago de Compostela, del 9 a l'11 de maig de 2012), JAS Arqueologia, Madrid, p. 5-10.
Article en actes de congrés | 2013
Ortega, M. J.; Canela, J., "Sesión 1: Arqueología del Paisaje: una disciplina que armoniza pasado, presente y futuro. Respuestas para los paisajes históricos en el siglo XXI" a Company, G.; Fonte, J.; Gómez-Arribas, B.; Moragón, L.; Señorán, J. M. (coords.), Arqueología para el siglo XXI. Actas de las V Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (Santiago de Compostela, del 9 a l'11 de maig de 2012), JAS Arqueologia, Madrid, p. 3-4.
Article en actes de congrés | 2013
Jiménez, J.L.; Burriel, J.M.; Ortega, M.J.; Rosselló, M.; Ruiz, L., "L’Horta Vella (Bétera, València)", Actes del Simposi Les vil·les romanes a la Tarraconense. Implantació, evolució i transformació. Estat actual de la investigació del món rural en època romana (Lleida, del 28 al 30 de novembre de 2007), Barcelona, p. 175-182.
Article en actes de congrés | 2012