Núria Romaní Sala

Investigadora postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Poblament i territori en època romana.
Camps d'expertesa: Arqueologia de la ciutat antiga, Urbanisme, Topografia.
Codi ORCID: 0000-0002-5942-6992
nromani@icac.cat
Breu currículum

Llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (2004).

Becària BIR d’Iniciació a la Recerca (2004-2006). En el marc del Doctorat Interuniversitari d’Arqueologia Clàssica (UAB-URV-ICAC), va presentar el 2006 el treball de recerca titulat Estudi estratigràfic d’un cardo minor de la ciutat romana de Iesso (Guissona, Segarra), dirigit pel Dr. Josep Guitart.

Entre 2007 i 2009 va ser becària de la Escuela Española de Historia y Arqueologia en Roma-CSIC. Ha participat en diverses excavacions catalanes, entre les quals destaca la ciutat romana de Iesso (Guissona), projecte en el qual col·labora des de 2001. També ha participat en altres excavacions fora de Catalunya, sobretot a Itàlia, de les quals cal remarcar la casa d’Arianna a Pompeia (2007 i 2008) i la ciutat romana de Tusculum (2008).

El 2012 va presentar la seva tesi doctoral, també dirigida pel Dr. Guitart i titulada “Carrers i serveis viaris a les ciutats romanes del Conventus Tarraconensis (segle II aC i VI dC): evolució i tècniques constructives”, amb la que analitza l’evolució constructiva de les vies urbanes i els seus serveis a les ciutats del conuentus tarraconensis.