L’11 de març de 2005, la Comissió Europea va adoptar la recomanació europea sobre la Carta Europea de l’Investigador (Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers), que tenen per objectiu contribuir al desenvolupament d’un mercat laboral europeu atractiu per als investigadors.

La Carta Europea de l’Investigador és una sèrie de principis i requisits generals que defineixen les funcions, responsabilitats i drets dels investigadors, ocupadors i organitzacions de finançament.

El Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors, que no difereix molt de les normes estàndard que regeixen els contractes, subratlla la importància que els procediments de contractació siguin oberts i transparents i que els comitès de selecció siguin diversos i experimentats.

L’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R) és una eina implementada per la Comissió Europea per a donar suport a les universitats, institucions de recerca i les organitzacions que financen la recerca en l’aplicació de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors (C&C).

Aquest apartat recull les principals eines desenvolupades a l’ICAC que promouen i garanteixen unes bones pràctiques en la gestió de recursos humans:

Excel·lència en RH

Codi ètic

Igualtat

Normatives internes

Benvinguda i compendi d’eines

Manual de polítiques i pràctiques sobre propietat intel·lectual i industrial de l’ICAC