Ada Lasheras González

Investigadora adscrita postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana.
Codi ORCID: 0000-0002-5952-236X
alasheras@icac.cat
977 249133 ext. 201
Publicacions
Remolà, J.A.; Lasheras, A.; Pérez, M., "Tarraco, una base de operaciones de los ejércitos imperiales (ca. 420-470 d.C.)" a Carneiro, A.; Christie, N.; Diarte-Blasco, P., Urban Transformations in the Late Antique West, Coimbra University Press, Coimbra, p. 135-154.
Capítol de llibre | 2020
Remolà, J. A.; Lasheras, A., "Ad suburbanum Tarraconis. Del área portuaria al conjunto eclesiástico del Francolí" a López, J., Tarraco Biennal. Actes del 4t Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. VII Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica. El cristianisme en l'Antiguitat Tardana: noves perspectives (Tarragona, del 21 al 24 novembre de 2018), Universitat Rovira i Virgili - Institut d’Estudis Catalans, Tarragona, p. 75-82.
Article en actes de congrés | 2019
Remolà, J.A.; Lasheras, A., "Habitar en los suburbia portuarios de la Antigüedad tardía: el caso de Tarraco (Hispania Tarraconensis)" a Baldini, I.; Sfameni, C., Abitare nel Mediterraneo Tardoantico. Atti del II Convegno Internazionale del Centro Interuniversitario di Studi sull’Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo (CISEM) (Bologna 2-5 marzo 2016) (Bologna (Itàlia), del 2 al 5 de març de 2016), Edipuglia, Bari, p. 113-122.
Article en actes de congrés | 2019
Lasheras, A., "Lluitar com una dona a l’antiga Roma: el cas de les gladiadores", Revista Arkeogazte Aldizkaria, 8, p. 115-128.
Article en d'altres revistes | 2018
Lasheras, A.; Terrado, P., "New approaches to the study of the harbour of Tarraco: archaeological and literary research (3rd century BC – 8th century AD)" a von Carnap-Bornheim, C.; Daim, F.; Ettel, P.; Warnke, U. (eds.), Harbours as object of interdisciplinary research – Archaeology + History + Geosciences. Conference Proceedings (Kiel (Alemanya), del 30 de setembre al 3 d'octubre de 2015), Interdisziplinäre Forschungen zu Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz, p. 165-181.
Article en actes de congrés | 2018
Més publicacions
Lasheras, A., "El suburbio portuario de Tarraco en la Antigüedad tardía: modelos de ocupación y evolución urbana entre los siglos III y VIII" a Panzram, S. (ed.), Oppidum - civitas - urbs. Städteforschung auf der Iberischen Halbinsel zwischen Rom und al-Andalus, Geschichte und Kultur der Iberischen Welt, LIT Verlag, Münster, p. 787-810.
Capítol de llibre | 2017
Lasheras, A., "Una temprana inscripción militar de Tarraco" a Gorostidi, D. (ed.), Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, URV, ICAC, Tarragona, p. 219-224.
Capítol de llibre | 2017
Terrado, P.; Lasheras, A., "Caballos para el circo: acerca de su transporte en época romana" a López Vilar, J. (ed.), Actes del 3er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. La glòria del circ: curses de carros i competicions circensess (Tarragona, del 16 al 19 de novembre de 2016), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 61-66.
Article en actes de congrés | 2017
Lasheras, A., "La medicina en la Antigüedad tardía: una aproximación a partir de las fuentes escritas" a Zaragoza, M. J. (coord.), Ars Medica. La medicina en l’època romana, Antropologia Mèdica, Publicacions de la URV, Tarragona, p. 11-38.
Capítol de llibre | 2017
Lasheras, A., "Pan i el funus romanum. Estudi d’una peça d’os d’un llit funerari trobada al suburbi septentrional de Tarraco", Butlletí Arqueològic, V, 34-35 (2012-2013), p. 133-151.
Article en d'altres revistes | 2015
Lasheras, A., "Dos abocadors del començament del segle V dC al suburbi portuari de Tàrraco", Revista d'Arqueologia de Ponent, 25, p. 101-132. Carhus+B / 3.880 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Lasheras, A., "Mujeres del occidente tardorromano (siglos III-V d.C.). Cuidado, reproducción y producción" a Cuadrada, C. (coord.), Oikonomía: cuidados, reproducción y producción, Antropologia Mèdica, Publicacions de la URV, Tarragona, p. 81-140.
Capítol de llibre | 2015
Lasheras, A.; Rodriguez, F.; Teruel, C., "El paisaje urbano de Tarraco: reflexiones sobre su transformación desde una perspectiva social" a Sáez, I.; Tejerizo, C.; Elorza, L.; Hernández, B.; Hernando, C. (coords.), Arqueologías sociales. Arqueología en sociedad. Actas de las VII Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (Vitoria-Gasteiz, del 7 a l'11 de maig de 2014), Arkeogazte-JAS Arqueología, Vitoria-Gasteiz, p. 220-229.
Article en actes de congrés | 2015