José Ignacio Fiz Fernández (URV-ICAC)

Investigador (R4), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia de la Mediterrània oriental grecoromana.
Camps d'expertesa: Noves tecnologies aplicades a l'arqueologia, GIS.
Codi ORCID: 0000-0003-2503-9078
ifiz@icac.cat
+34 977 249 133 (ext. 224)
Publicacions
Fiz,I; Cuesta,R;Subias,E.; Martin, P.M, "Tests with SAR Images of the PAZ Platform Applied to the Archaeological Site of Clunia (Burgos, Spain)", Remote Sensing, 13(13), p. 1-22. JCR (ISI), Factor d'impacte: 4.848 (Q1, Geosciences, Multidisciplinary); Scopus, CiteScore: 6.6 (Q1General Earth and Planetary Sciences).
Article en revistes indexades | 2021
Subias, E.; Puig, A. M; Codina, D.; Fiz, I., "El nucli fortificat de Puig Rom i el seu entorn immediat (2014-2017)", Tribuna d'Arqueologia, 2017-2018, p. 11-34.
Article en d'altres revistes | 2020
Subias, E.; Puig, A.; Codina, D.; Fiz, I., "Nuevos datos sobre la muralla de Puig Rom (Roses, Alt Empordà, Girona)" a Macias, J.M.; Ribera, A.; Roselló, M., Recintos fortificados en época visigoda: Historia, arquitectura y técnica constructiva, Trama, ICAC, Tarragona, p. 35-44.
Capítol de llibre | 2020
Cuesta, R.; Fiz, I.; Subias, E.; Tuset, F.; De la Iglesia, M. A., "Hydraulic and urban management during Roman times based on GIS and remote sensing analysis (Clunia, Spain)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 29, p. 123-146. Carhus+B / 4.4 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2019
Fiz, I.; Cartes, T., "Projecte Ager Dertosanus", I Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre 2016 (Tortosa, 6 al 7 de maig de 2016), p. 426-434.
Article en actes de congrés | 2016
Més publicacions
Subías, E.; Puig, A. M.; Codina, D.; Fiz, J. I., "El “castrum” visigòtic de Puig Rom revisitat", Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 47, p. 75-96. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016
Roca Roumens, M. ; Fiz.I, "Intervenciones arqueológicas IV. Reconstrucción, a partir de fotografía aérea, de la topografía de la colonia de cosa (Ansedonia, Italia)" a Roca Roumens, M.; Madrid, M.; Celís, R., Proyecto Cosa: Intervenciones arqueológicas de la Universidad de Barcelona en la ciudad romana, Barcelona, p. 79-89.
Capítol de llibre | 2016
Fiz, I.; Gorostidi, D.; Cartes, A., "GIS y los divergia “aquarum” o como poner límites a un territorio" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 281-284.
Article en actes de congrés | 2015
Cartes, A.; Fiz, I.; Wheatley, D.; Murrieta, P.; Carter, E., "El proyecto ager Dertosensis: Primeros resultados" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 305-306.
Article en actes de congrés | 2015
Fiz, I.; Allué, E., Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes. Mòdul II: Tècniques especialitzades per a la documentació i l’estudi de l’evolució humana, EdiUOC, Barcelona.
Llibre | 2014
Fiz, I.; Allué, E., Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes. Modul I: Del treball de camp a la xarxa. Un recorregut a través de les noves tecnologies, EdiUOC, Barcelona.
Llibre | 2014
Subías, E.; Azara, P.; Carruesco, J.; Fiz, I.; Cuesta, R., "El espacio de la ciudad y su paisaje en el Egipto post-faraónico" a Jufresa, M.; Reig, M.; Carruesco, J.; Fortea, G.; Miralles, R.; Rodà, I. (eds.), Ouranós-Gaia. L'espai a Grècia III: anomenar l'espai, Documenta, 27, ICAC, Tarragona, p. 127-132.
Capítol de llibre | 2013
Fiz, I.; Gorostidi, D.; López Vilar, J.; Prevosti, M.; Abela, J., "In conspectu prope totius urbis: an application of different visual methods at the ager Tarraconensis landscape" a Contreras, F.; Farjas, M.; Melero, F. J., Proceedings of 38th Annual Conference on Computers Applications and Quantitative Methods in Archaeology (Granada, del 6 al 9 d'abril de 2010), Series 2494, BAR International, Oxford, p. 185-192.
Article en actes de congrés | 2013
Subias, E.; Fiz, I.; Cuesta, R., "The middle Nile Valley: elements in an approach to the structuring of the landscape from the Greco-Roman era to the nineteenth century", Quaternary International, 312, p. 27-44. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1,962 (any 2012); Scopus; Carhus+A / 9.898 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Fiz, I., "Métodos estadísticos y funciones SIG: Una propuesta de modelado del poblamiento en el ager Tarraconensis", Archivo Español de Arqueología, 86, p. 91-111. JCR (ISI), Factor d'impacte: 0,101 (any 2012); Scopus; Carhus+A / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Prevosti, M.; López Vilar, J.; Fiz, I., "Paysage rural et formes de l’habitat dans l’ager Tarraconensis" a Fiches, J. L.; Plana-Mallart, R.; Revilla, V. (eds.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l'Occident romain. Gallia et Hispania (Barcelona, del 25 al 27 de març de 2010), Collection Mondes Anciens, Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpeller, p. 99-106.
Article en actes de congrés | 2013
Gorostidi, D.; López Vilar, J.; Prevosti, M.; Fiz, I., "Propietaris de vil·les de l’ager Tarraconensis (meitat occidental del Camp de Tarragona). Proposta per a un catàleg" a Prevosti, M.; López Vilar, J.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi internacional (Tarragona, del 27 al 28 d'octubre de 2010), Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 401-423.
Article en actes de congrés | 2013
Cartes, A.; Fiz, I., "Projecte Ager Dertosanus", Auriga, 63, p. 34-35. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2012
Fiz, I., "Transformaciones y permanencias: la gestión de la inundación en Egipto" a Costa, A.; Palahí, Ll.; Vivó, D. (coords.), Aquae Sacrae : Agua y sacralidad en la Antigüedad : Water Shapes: Meanings, uses and the architecural Works of the most precious gift (Girona, del 12 al 13 de juliol de 2011), Girona, p. 257-302.
Article en actes de congrés | 2012
Subías, E.; Fiz, I., "Teledetección y paisaje: aproximación al entorno de Oxirrinco (El Minia, Egipto)", Novos Trabalhos de Egiptologia Ibérica. IV Congresso de Egiptologia (Lisboa, 13-17 de setembre de 2010), Lisboa, p. 1179-1196.
Article en actes de congrés | 2012
Fiz, I., "Fuentes, cartografía, teledetección y SIG: claves para reconstruir el paisaje del nomos oxirrinquita." a Subias, E.; Azara, P.; Carruesco, J.; Fiz, I.; Cuesta, R. (eds.)., The graeco-roman space of the city in Egypt: image and reality, Documenta, 22, ICAC, Tarragona, p. 145-186.
Capítol de llibre | 2011
Fiz, I.; Gorostidi, D.; Prevosti, M., López Vilar, J.; Abela, J., "In conspectu prope totius urbis: la aplicación de diferentes métodos de análisis de visibilidad al paisaje del ager Tarraconensis", Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, 20, p. 97-122. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2011
Subías, E.; Azara. P.; Carruesco. J.; Fiz, I.; Cuesta, R. (eds.), The Space of the City in Graeco-Roman Egypt. Image and Reality, Documenta, 22, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2011
Fiz, I.; Subias, E.; Cuesta, R., "Deconstructing and reconstructing the landscape of Oxyrhynchus using Textual Sources, Cartography, Remote Sensing and GIS" a Chrysanthi, A; Murrieta, P.; Papadopoulos, C. (eds.), Thinking beyond the Tool: Archaeological Computing and the Interpretive Process' proceedings of the TAG201. British Archaeological Reports (BAR) 2344 (Bristol, del 17 al 19 de desembre de 2010), British Archaeological Reports (BAR), 2344, Oxford, p. 131-154.
Article en actes de congrés | 2011
Subías, E.; Fiz, I.; Cuesta, R., "Elementos del paisaje del nomo oxirrinquita" a Subías, E.; Azara. P.; Carruesco. J.; Fiz, I.; Cuesta, R. (eds.), Space of the city in Graeco-Roman times. Image and reality, Documenta, 22, ICAC, Tarragona, p. 187-210.
Capítol de llibre | 2011
Fiz, I., "L’aplicació del sistema d’informació geogràfica (SIG)" a Prevosti, M. Guitart, J., Ager Tarraconensis 2. El poblament, Documenta ; 16.2, ICAC, Tarragona, p. 271-296.
Capítol de llibre | 2011
Fiz, I., "La visibilitat com a estudi del poblament de l’ager Tarraconensis" a Prevosti, M.; Guitart, J., Ager Tarraconensis 2. El poblament, Documenta, ICAC, Tarragona, p. 296-360.
Capítol de llibre | 2011
Prevosti, M.; Fiz, I., "La geologia i la fertilitat dels sòls en relació amb els establiments" a Sèrie Documenta, 16, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Ager Tarraconensis 2. El poblament, Tarragona, p. 361-369.
Capítol de llibre | 2011
López Vilar, J.; Prevosti, M.; Fiz, I., "Estudi del poblament per períodes cronològics i per tipologies / A Study of the Population by Chronological Periods and Typologies" a Sèrie Documenta, 16, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Ager Tarraconensis, 2. El poblament, Tarragona, p. 372-403.
Capítol de llibre | 2011
Fiz, I.; Palet, J.M.; Orengo, H.A., "The making of the Roman landscape: conceptual investigations into the genesis of centuriated field systems" a CAA 2008, On the Road to Reconstructing the Past. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Proceedings of the 36th International Conference. Budapest, April 2-6, 2008, Archeaeolingua, Budapest, p. 184-192.
Capítol de llibre | 2011
Orengo, H.A.; Fiz, I.; Macias, J.M., "Restitución 3D de la topografía de la antigua ciudad de Tarraco en un entorno SIG: propuestas metodológicas y primeros resultados" a Mayoral, V.; Celestino, S., Tecnologías de Información Geográfica y análisis arqueológico del Territorio, Anejos del Archivo Español de Arqueología, LIX, Mérida, p. 713-722.
Capítol de llibre | 2011
Palet, J.M.; Orengo, H.A.; Fiz, I., "Integración de metodologías SIG para el estudio del territorio en época romana: aplicación a las centuriaciones del Ager Tarraconensis" a Mayoral, V.; Celestino, S., Tecnologías de Información Geográfica y análisis arqueológico del territorio, Anejos del Archivo Español de Arqueología, LIX, Mèrida, p. 627-645.
Capítol de llibre | 2011
Fiz, I.; Macias, J.M., "Forma Tarraconis: GIS aplicado a la arqueología urbana", Tecnologías de información geográfica y análisis arqueológico del territorio. Actas del V Simposio Internacional de Arqueología de Mérida. Anejos AEA LIX (Mérida, 7-10 de novembre de 2007), Mérida, p. 699-716.
Article en actes de congrés | 2011
Ramos, J.; Ferré, M.; Fiz, I., "Tarracomap: Development of an archaeological application on Google Maps navigation System", M. Ioannides, D. Fellner, A. Georgopoulos, D. Hadjimitsis (Ed.):3rd International Conference dedicated on Digital Heritage. Short Papers (Lymassol, Chyprus), Budapest, p. 226-230.
Article en actes de congrés | 2010
Palet, J.M.; Fiz, I.; Orengo, H.A., "Modelación y conceptualización del paisaje romano en el Ager Tarraconensis: Tarraco y la centuriación del territorio" a Corsi, C.; Vermeulen, F., Changing Landscapes. The impact of Roman towns in the western Mediterranean. Proceedings of the International Colloquium, Castelo de Vide - Marvao 15-17 may 2008., Bologna, p. 167-184.
Capítol de llibre | 2010
Palet, J.M.; Fiz, I.; Orengo, H.A., "Centuriació i estructuració de l’ager de la colonia de Barcino: anàlisi arqueomorfològica i modelació del paisatge", Quaderns d'Arqueologia i Historia de la Ciutat de Barcelona, 5, p. 106 - 123. .
Article en revistes indexades | 2009
Fiz, I., "Simulando una vía de comunicación: el tramo de la vía romana entre el Coll de Panissars y Girona", Revista d'Arqueologia de Ponent, 18, p. 203-216. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2008
Fiz, I.; Orengo, H.A., "Simulating Communication Routes in Mediterranean Alluvial Plains", Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (Berlin, 2-6 d'abril de 2007), Bonn, p. 316-321.
Article en actes de congrés | 2008
Orengo, H.A.; Fiz, I., "The Application of 3D Reconstruction Techniques in the Analysis of Ancient Tarraco’s Urban Topography" (Berlin), Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, vol. 10. Bonn, Habelt., p. 1 - 6.
Article en actes de congrés | 2008
Puche, J. M.; Macias, J. M.; Fiz, I., "Projeccions urbanístiques" a Macias, J. M.; Fiz, I.; Piñol, L.; Miró, M. T.; Guitart, J. (dirs.), Planimetria Arqueològica de Tarraco, Atles d'arqueologia urbana de Catalunya, 2, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Tarragona, ICAC, Tarragona, p. 40-46.
Capítol de llibre | 2007
Fiz, I.; Macias, J.M., "Forma Tarraconis? GIS use for urban archaeology", Proceedings of the XXXIII Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (Tomar, març de 2005), Tomar, p. 423-427.
Article en actes de congrés | 2007
Macias, J. M.; Fiz, I.; Piñol, L.; Miró, M. T.; Guitart, J. (dirs.), Planimetria Arqueològica de Tàrraco, Atles d'arqueologia urbana de Catalunya, 2, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Tarragona, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2007
Fiz, I., "Simulacra Romae Web Site", Ruiz de Arbulo, J. (ed), Roma y las capitales provinciales del Occidente Europeo, Tarragona, p. 345-351.
Article en actes de congrés | 2004
Subias, E.; Fiz, I., "Arqueologia del Territori: docència i recerca", Quaderns de Vilaniu, 45, p. 165-189.
Article en d'altres revistes | 2004
Fiz, I., "Usos de un SIG, Sistema de Información Geográfico, en la construcción de una Planimetría Arqueológica para Tarragona (I)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 11-12, p. 111-121. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2002
Subias.E, Puig A.M; Codina, D. ;Fiz, I., "Les campanyes del bienni 2016-2018 al nucli fortificat del Puig Rom (Roses, Alt Empordà)" (Ribaroja de Turia, 8 al 9 de novembre).
Article en actes de congrés
Subias, E;Puig, A.M; Codina.D; Fiz, I., "Nuevos datos sobra la muralla de Puig Rom" (Caldes de Malavella, 1 al 2 de Juny de 2018).
Article en actes de congrés