Imma Teixell Navarro

Investigadora adscrita predoctoral (R1), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana.
Camps d'expertesa: Arqueologia de la ciutat antiga, Gestió i difusió del patrimoni arqueològic, Numismàtica.
Codi ORCID: 0000-0001-7453-875X
iteixell@gencat.cat