Josep Guitart Duran

Investigador adscrit (R4), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Poblament i territori en època romana.
Camps d'expertesa: Arqueologia de la ciutat antiga, Arqueologia d'espais rurals, Urbanisme, Gestió i difusió del patrimoni arqueològic.
Codi ORCID: 0000-0002-3659-4045
jguitart@icac.cat
+34 977 249 133
Publicacions
Guitart, J., "El teatre de Tarraco i el Servei d’Excavacions de l’IEC" a Remolà, J.A. (ed.), roballes arqueològiques al teatre romà de Tarragona. Diari de Francesc Carbó (1919), Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona, p. 13-20.
Capítol de llibre | 2019
Guitart, J.; Prevosti, M.; Soto, P. de; Romaní, N.; Cortés, A.; Padrós, N., "El projecte internacional Tabula Imperii Romani – Forma Orbis Romani (TIR-FOR)", Tribuna d'Arqueologia, 2015-2016, p. 332-347. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2018
Pera, J.; Carreras, C.; Rodrigo, E.; Romaní, N.; Padrós, N.; de Solà, G.; Guitart, J., "Puig Castellar de Biosca (La Segarra). Una fortificació de segle II aC a l’interior de Catalunya. (Campanyes 2013-2015)", Tribuna d'Arqueologia, 2015-2016, p. 31-56. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2018
Pera, J.; Carreras, C.; Rodrigo, E.; Romaní, N.; Padrós, N.; de Solà, G.; Guitart, J., "Puig Castellar (Biosca, la Segarra). Un castellum de segona meitat de segle II aC a l’interior de Catalunya" a Gallart, J. et al (eds.), Primeres Jornades d’Arqueologia i Paleontologia de Ponent (Balaguer, del 17 al 18 d’abril de 2015), Serveis Territorials de Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Lleida, p. 131-139.
Article en actes de congrés | 2018
Guitart, J.; Pera, J.; Romaní, N.; Padrós, N.; Carreras, C.; Rodrigo, E.; Ros, J.; de Solà, G., "La ciutat romana de Iesso. Parc Arqueològic de Guissona (2011-2014)" a Gallart, J. et al (eds.), Primeres Jornades d’Arqueologia i Paleontologia de Ponent (Balaguer, del 17 al 18 d’abril de 2015), Serveis Territorials de Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Lleida, p. 161-173.
Article en actes de congrés | 2018
Més publicacions
Guardia, J.; Carreras, C.; Guitart, J.; Olesti, O., "El fòrum de Iulia Libica i la capitalitat ceretana en època altimperial: novetats arqueològiques", ArqueoPyrenae. L'explotació dels recursos naturals al Pirineu oriental en època antiga. (Bolvir (Cerdanya), 1 al 3 d'octubre de 2015), Treballs d'Arqueologia, vol. 21., UAB, Bellaterra, p. 181-204.
Article en actes de congrés | 2017
Puig i Cadafalch, J.; Falguera, A. de; Goday,J., L’arquitectura cristiana preromànica a Catalunya. Edició facsímil i textos d’actualització, Guitart i Duran, J.; Pagés i Paretas, M.; Rodà, I.; Sans i Travé, JM. (eds.), IEC, MNAC, ICAC, ANC, Barcelona.
Llibre | 2016
Guitart, J.; Pera, J.; Ros, J.; Gironès, A., "La ciutat romana de Iesso. Cap a la socialització de la recerca arqueològica", Tribuna d'Arqueologia, 2012, p. 21-38.
Article en d'altres revistes | 2015
Olesti, O.; Guitart, J.; Guardia, J.; Carreras, C., "El fòrum de Iulia Libica", Era, revista ceretana de recerca, 1.
Article en d'altres revistes | 2015
Rodrigo, E; Guitart, J., "El asentamiento romano de Can Tacó (Montmeló-Montornés del Vallès, Barcelona) en el contexto de los asentamientos postnumantinos de Cataluña" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1695-1699.
Article en actes de congrés | 2015
Pera, J.; Carreras, C.; Rodrigo, E.; Romaní, N.; Padrós, N., Guitart, J., "La conquista en el nordeste de la Hispania Citerior a partir del estudio del asentamiento de Puig Castellar (Biosca, Lleida)" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1761-1763.
Article en actes de congrés | 2015
Carreras, C.; Guardia, J.; Guitart, J.; Olesti, O., "Prospecció arqueològica i sondejos al fòrum de Iulia Libica (Llívia, Cerdanya)", Actes de les XII Jornades d'Arqueologia de les Comarques Gironines (Besalú, del 12 a 14 de juny de 2014), p. 253-260.
Article en actes de congrés | 2014
Rodrigo, E.; Carreras, C.; Pera, J.; Guitart, J., "La presencia romana en el NE de la Provincia Citerior durante el siglo II a.C. Aproximación arqueológica a partir de los yacimientos de Can Tacó (Montmeló, Barcelona) y Puig Castellar (Biosca, Lleida)", Anejos Archivo Español de Arqueología, LXX, p. 191-209.
Article en d'altres revistes | 2014
Guitart, J., "Mons Observans: de jaciment a infraestructura cultural", Auriga, 68, p. 37-41. Carhus+C / 1.380 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Prevosti, M.; López Vilar, J.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi internacional/ Landscape, Settlement, Material Culture and History. Proceedings of the International Symposium, Documenta, 16, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2013
Guitart i Duran, J., "Josep de C. Serra i Ràfols: Una vida de fidelitat i dedicació al patrimoni arqueològic de Catalunya. L’exemple de la Baetulo romana", Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 2013, p. 125-143. .
Article en revistes indexades | 2013
Rodrigo Requena, E.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Àlvarez, A.; Pitarch, A.; Mercado, M.; Guitart, J., "El yacimiento de Can Tacó (Vallès Oriental, Cataluña) y el inicio de la arquitectura de tipo itálico en la península ibérica. Análisis de los materiales constructivos cerámicos (tegulae y imbrex)" a Girón, L.; Lazarich, M.; Lopes, M. C. (coords.), Actas del I Congreso Internacional sobre Estudios Cerámicos. Homenaje a la Dra. M. Vegas (Cadis, de l'1 al 5 de novembre de 2010), Universidad de Cádiz, Cadis, p. 1572-1594.
Article en actes de congrés | 2013
Rodrigo, E.; Garcia, G.; Mercado, M.; Guitart, J., "El jaciment de Can Tacó (Montmeló i Montornès del Vallès) i els inicis de la presència romana al territori laietà en època republicana" a Prevosti, M.; López Vilar, J.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi internacional (Tarragona, del 27 al 28 d'octubre de 2010), Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 219-232.
Article en actes de congrés | 2013
Pera, J.; Guitart, J., "Necròpolis tardanes a la ciutat romana de Iesso. Un problema per resoldre", Arqueologia funerària al nordest peninsular (segles VI-XII), Monografies d'Olèrdola, 3,1 i 3.2, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona, p. 161-173.
Capítol de llibre | 2012
Cantarellas, V.; Ibars, G.; Tenas, M.; Castejón, P.; Guitart, J., "Les ocupacions prehistòriques i la vil·la romana de Can Massot al terme municipal de Montmeló. Darreres intervencions", Tribuna d'Arqueologia, 2010-2011, p. 293-312. Carhus+C / 4.462 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2012
Prevosti, M.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 2. El poblament / The population, Documenta 16, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2011
Guitart, J.; Palet, J.M.; Prevosti, M.; Ruestes, C., "Ocupación y estructuración de la Cossetania oriental (Tarragona) de época ibérica al bajo Imperio", Tecnologías de información geográfica y análisis arqueológico del territorio. Actas del V Simposio Internacional de Arqueología de Mérida. Anejos AEA LIX (Mérida, 7-10 de novembre de 2007), Mérida, p. 221-232.
Article en actes de congrés | 2011
Prevosti, M.; Guitart, J., "Metodologia de l’estudi del poblament" a Sèrie Documenta, 16, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Ager Tarraconensis 2. El Poblament, Tarragona, p. 11-13.
Capítol de llibre | 2011
Guitart, J.; Prevosti, M., "Les prospeccions extensives. Les prospeccions dels jaciments. Plantejament metodològic" a Sèrie Documenta, 16, Prevosti, M.; Guitart, J., Ager Tarraconensis 2. El poblament, Tarragona, p. 15-27.
Capítol de llibre | 2011
Guitart, J.; Pera, J.; Ros, J.; Padrós, N., "Excavacions a la ciutat romana de Iesso (Guissona, Segarra). Les termes públiques i les darreres intervencions", Tribuna d'Arqueologia, 2009-2010, p. 145-182. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2011
Cortés, A.; Guitart, J., "La arqueología de la casa romana en Cataluña", Bollettino di Archeologia on line. Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology, vol. esp., p. 34-49. .
Article en revistes indexades | 2011
Guitart, J., "The origin of the earliest Roman cities in Catalonia: An examination from the field of archaeology", Catalan Historical Review, 3/2010, p. 9-30. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2010
Asensio, D.; Guitart, J., El jaciment ibèric de la muntanya de Sant Miquel. Montornès del Vallès i Vallromanes, Estudis. Recursos culturals ; 5, Diputació de Barcelona, Barcelona.
Llibre | 2010
Pitarch, A.; Queralt, I; Àlvarez, A.; Guitart, J., "Pinturas murales de la ciudad romana de Iesso: resultados preliminares de la caracterización de los pigmentos mediante técnicas no destructivas", VIII Congreso Ibérico de Arqueometría (Teruel, 19-21 de octubre de 2009), Teruel, p. 327-336.
Article en actes de congrés | 2010
Pitarch, A.; Queralt, I.; Àlvarez, A.; Guitart, J., "Caracterización de estucos y pigmentos del establecimiento romano republicano de Can Tacó-Turó d’en Roina (Montmeló-Montornès del Vallès, Barcelona)", VIII Congreso Ibérico de Arqueometría (Teruel, 19-21 de octubre de 2009), Teruel, p. 319-326.
Article en actes de congrés | 2010
VVAA, Ager Tarraconensis 1. Aspectes històrics i marc natural/ Historical aspects and natural setting, Prevosti, M.; Guitart, J., Documenta ; 16.1, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Tarragona.
Llibre | 2010
Prevosti, M.; Guitart, J., "Plantejament i precedents del treball" a Prevosti, M.; Guitart, J., Ager Tarraconensis 1. Aspectes històrics i marc natural, Tarragona, p. 15-23.
Capítol de llibre | 2010
Macias, J. M.; Fiz, I.; Piñol, L.; Miró, M. T.; Guitart, J. (dirs.), Planimetria Arqueològica de Tàrraco, Atles d'arqueologia urbana de Catalunya, 2, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Tarragona, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2007