Joan Josep Mussarra Roca

Investigador adscrit postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia de la Mediterrània oriental grecoromana.
Camps d'expertesa: Arqueologia grega, Filologia grega.
Codi ORCID: 0000-0001-7812-6066
jjmussarraroca@ub.edu
Publicacions
Mussarra Roca, J. J., "Aspectes de la Medea de Sèneca", Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica, 31-32 (2015-2016), p. 75-99. Carhus+D.
Article en revistes indexades | 2016
Mussarra, J. J., "Aspectes del Sèneca tràgic dins la tradició literària catalana" a Pujol Pardell, J.; Talavera i Muntané, M. (eds.), TRAGÈDIA ΤΡΑΓΩΙΔΙΑ Teoria i presència del gènere en la literatura catalana, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 47-80.
Capítol de llibre | 2015
Mussarra, J. J., Gods in Euripides, DRAMA - Studien zum antiken Drama und seiner Rezeption, Narr Francke Attempto, Tübingen.
Llibre | 2015