Núria Romaní Sala

Investigadora postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Poblament i territori en època romana.
Camps d'expertesa: Arqueologia de la ciutat antiga, Urbanisme, Topografia.
Codi ORCID: 0000-0002-5942-6992
nromani@icac.cat
Activitats científiques
Veure més