hrexcellence.jpgL’ICAC va ser distingit amb l’acreditació i l’etiqueta HR Excellence in Research el 29 de març de 2015, d’acord amb la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) de la Comissió Europea.

Aquesta distinció es vertebra a partir de dos eixos d’actuació: el Pla d’acció i els Principis de contractació segons l’OTM-R.

Pla d’acció

Vegeu aquí el ICAC Pla d’Acció 2021-2023 de l’ICAC per a la implementació de l’estratègia de polítiques de recursos humans d’acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors.

Aquest pla d’acció actualitzat és el resultat del procés global d’avaluació de l’estratègia HRS4R a l’ICAC, dut a terme principalment durant el 2020 i que va finalitzar amb la visita (remota) d’un grup d’experts de la CE el març de 2021 i la conclusió del Pla d’Acció 2015-2017 (renovat a 2020).

Tot el procés es va dur a terme mitjançant una aproximació inclusiva i participativa, amb la participació de tota la comunitat investigadora, els òrgans de govern, els departaments de gestió i els serveis cientificotècnics. Es va nomenar un grup de treball, encarregat de dirigir i coordinar el procés (vegeu els membres aquí).

El Pla d’Acció 2015-2017 (renovat a 2020) va conduir la institució des d’una organització naixent a una autènticament internacional, preparada per a liderar la investigació i la formació avançada en arqueologia clàssica. Podeu consultar aquí una visió general dels principals èxits i resultats de la implementació.

Principis de contractació OTM-R

L’OTM-R (en anglès, Open, Transparent and Merit-based Recruitment Principles) és un conjunt de principis per a garantir que els processos de contractació siguin oberts, transparents i basats en els mèrits. Es fonamenta en la Carta Europea de l’Investigador i en el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors publicats per la Comissió Europea l’any 2005.

L’objectiu de l’OTM-R és procurar la contractació dels millors candidats en les convocatòries laborals en els centres de recerca. Aquest procés aporta beneficis als investigadors, les institucions i la investigació en general. L’OTM-R propicia una carrera investigadora més atractiva, garanteix la igualtat d’oportunitats i facilita la mobilitat.

El document de principis OTM-R de l’ICAC (OTM-R Principles for the recruitment and selection) estableix els principis i directrius que han de regir una bona política de contractació de personal. La primera versió va ser aprovada per l’ICAC el març de 2017 i la segona versió, revisada i actualitzada, va ser aprovada el juny de 2021.

 

 

Grup de treball HRS4R

L’ICAC ha habilitat un grup de treball per a fer el seguiment intern de la implementació de l’estratègia HRS4R. El Grup de Treball HRS4R de l’ICAC està format per set persones, representants de les diferents categories o grups d’interès de l’Institut:

Des de la seva creació, s’han dut a terme 35 sessions de treball que han fet possible la recollida de dades, avaluació de necessitats i redacció del Pla d’acció. Aquest grup de treball ha vetllat per la consecució de les fites marcades, la detecció d’errors i el plantejament d’alternatives per assolir la resolució del Pla d’acció.