L’ICAC va constituir el Comitè d’Igualtat l’any 2017, amb l’objectiu general de vetllar per la igualtat de gènere real i efectiva en tots els àmbits de l’Institut.

La missió del Comitè és prevenir i compensar tot desequilibri, biaix o conflicte de gènere que es detecti en qualsevol estructura, procés de selecció o promoció del personal, així com en el conjunt d’activitats organitzades o participades per la institució.


El Comitè d’Igualtat de l’ICAC està format per:


Instruments desenvolupats per a la consecució de la igualtat de gènere a l’ICAC:

 

Consulta la web d’igualtat de l’ICAC