Relació d’instruccions i altres normatives internes de l’ICAC en matèria de personal:

Ordre de servei 1/21 sobre la jornada, l’horari i ordenació del temps de treball de l’ICAC  (2021)

Instrucció 1/20 sobre la contractació laboral temporal a l’ICAC (2020)

Tríptic informatiu sobre actuació en casos d’emergències i primers auxilis (ICAC)

Normes d’actuació en cas d’emergència a la seu de l’ICAC (ICAC)

Acord sobre la jornada laboral i taula salarial de l’ICAC (2019)

Instrucció 1/2017, de 16 de febrer, sobre el Codi de conducta del personal propi i vinculat de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (2017)

Instrucció 2/2017, de 16 de febrer, sobre les Normes d’ús del correu electrònic de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (2017)