Lydia Gil
Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Centre de documentació i biblioteca
Pl. Rovellat, s/n · 43003 Tarragona
a/e: lgil@icac.cat · Tel. 977 24 91 33 (ext. 221)

Reapertura biblioteca ICAC