Anna Gutiérrez Garcia-Moreno
Arqueòloga. Directora de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics
agutierrez@icac.cat

Aureli Àlvarez Pérez
Geòleg. Codirector científic emèrit
aalvarez@icac.cat

Isabel Rodà de Llanza
Arqueòloga. Codirectora científica
iroda@icac.cat

Marie-Claire Savin
Arqueòloga. Tècnica superior de suport a la recerca
msavin@icac.cat

Andrea Collado Padilla
Arqueòloga. Auxiliar tècnica de suport a la recerca
acollado@icac.cat

 

Per a contactar amb l

Per a contactar amb la UEA, podeu escriure a uea@icac.cat