L’ICAC disposa d’un servei de publicacions a través del qual dona a conèixer la tasca investigadora, pròpia i aliena, en el camp de l’arqueologia clàssica en sentit ampli.

Des de 2019, l’ICAC compta amb dos organismes independents que vetllen per la qualitat, el rigor científic i el prestigi de les publicacions de l’ICAC.

A nivell intern, la Comissió Editorial compta amb representants de les diferents àrees de recerca de l’Institut i amb el personal responsable del procés editorial intern. Les seves funcions principals són l’aprovació de les propostes de publicació i l’assessorament científic en l’activitat editorial de l’Institut.

A nivell extern, el Consell Editorial i el sistema de revisió per parells garanteixen el rigor i l’aportació científica dels llibres de les dues col·leccions de l’Institut: Documenta (en paper) i Trama (digital).

 

logo-documentalogo-trama

Totes les publicacions estan disponibles en accés obert (format PDF) al cap de nou mesos d’haver-se presentat, mitjançant el repositori Recercat.

L’ICAC figura al rànquing d’editorials de llibres científics SPI (Scholarly Publishers Indicators), en l’àmbit d’arqueologia i prehistòria, que publica el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC), basant-se en l’opinió d’experts espanyols en Humanitats i Ciències Socials.

L’ICAC també coedita i col·labora en publicacions d’altres entitats.

coedicions_3

Podeu consultar també les publicacions de la col·lecció Hic et Nunc, que ha estat operativa de 2007 a 2016.

logo-hic-et-nunc