Els autors que vulguin publicar a l’ICAC caldrà que tinguin en compte el procés d’acceptació i avaluació dels originals. Un cop admesos per publicar, han de seguir els criteris de lliurement d’originals.

 

Recepció i publicació d’originals
Normativa de recepció i publicació d’originals (català)

Normativa de recepción y publicación de originales (castellano)

Reception and Publication Guidelines for Original Works (English)

 

Entrega d’originals
Normes de lliurament d’originals (català)

Normas de entrega de originales (castellano)

Guidelines for Author Submissions (English)