• Lupa ZEISS Stemi 2000-C
  • ZEISS KL 1500 LCD and KL 2500 LCD (Cold Light Sources)
  • Càmera SPOT Insight 2 Mp CCD per a la lupa microscopi binocular amb programari SPOT Advanced (4.0.5)
  • Microscopi de llum polaritzada NIKON Eclipse 50iPOL, a 30x, 60x i 150x
  • Microscopi de llum polaritzada NIKON Eclipse 50iPOL, a 30x, 60x i 150x, amb un dispositiu acoblat CITL CL8200 Mk5-1
  • Microscopi de llum polaritzada NIKON Eclipse 50iPOL, a 30x, 60x i 150x, amb un detector de raigs X Amptek Axis SDD acoblat
  • Càmera NIKON DS-Fi2 amb el suport del programari de tractament d’imatge NIS-Elements D
  • Serra RUBI DR-350
  • Trepant tornavís amb adaptador per a broques de corona de diamant (8-15 mm) compacte sense fil DeWALT DC 722
  • Material per al mostreig de peces arqueològiques i de pedreres
  • Material per a la preparació de mostres per fer de anàlisis d’isòtops estables de C i O