El Centre de documentació i biblioteca de l’ICAC compta amb un fons de més de 100.000 ítems, dividits en tres grans àrees: bibliogràfica (22%), arxivística (29%) i audiovisual (49%). Aquest fons inclou dues col·leccions úniques, el llegat del Dr. Pere de Palol, i la biblioteca i el llegat fotogràfic del Dr. Gustav A. Gamer.

Objectius

  • Donar suport bibliogràfic a les diferents línies de recerca i ser un punt de referència per als investigadors.
  • Gestionar i mantenir l’arxiu documental intern de l’Institut.
  • Custodiar la informació científica generada pels investigadors.
  • Custodiar els llegats bibliogràfics.
  • Cooperar amb altres biblioteques de centres especialitats en arqueologia i establir sistemes d’intercanvi bibliogràfic.
  • Difondre les publicacions entre els principals distribuïdors nacionals i internacionals.