Consulta

Si voleu accedir a la consulta a sala del fons bibliogràfic de la biblioteca de l’ICAC i no formeu part de la comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili (URV), haureu d’enviar un correu electrònic a lgil@icac.cat.

La consulta del fons de recerca del centre de documentació generat per l’Institut és limitada i restringida.

Préstec

Acreditant ser membre de la comunitat universitària o d’una institució de recerca es pot accedir al servei de préstec del fons de l’ICAC amb aquestes condicions:

  • Estudiants de grau: 4 documents durant 7 dies.
  • Estudiants de màster i doctorat: 8 documents durant 30 dies.
  • Altres: 4 documents durant 7 dies.

Els membres de l’ICAC tenen accés també al servei Préstec Universitari Consorciat (PUC) i al servei de Préstec Interbibliotecari.

PUC

Consulteu les instruccions de consulta del servei.

  • In situ: podeu anar físicament a qualsevol biblioteca i fer préstec dels documents que tinguin disponibles al seu fons.
  • Peticions en línia a través del catàleg.
Préstec interbibliotecari

Es realitza mitjançant el Servei de Préstec Interbibliotecari i Obtenció de Documents de la URV i és un servei exclusiu per als membres de l’ICAC.

Informació bibliogràfica

El servei d’informació bibliogràfica ajuda a trobar els documents que es necessiten per a una recerca i dóna suport en la consulta dels diferents recursos electrònics.

Novetats

Consulteu les novetats bibliogràfiques de l’Institut en aquest enllaç.

Si voleu rebre de el nostre butlletí de novetats, envieu un correu electrònic a lgil@icac.cat.

Reprografia

Els usuaris disposen d’un servei de reprografia amb la possibilitat de realitzar còpies impreses i/o digitals dels fons bibliogràfics de la biblioteca. Els usuaris es comprometen a respectar en tot moment la legislació vigent respecte els drets d’autor.

Consulteu les tarifes

Préstec de materials i espais a la URV

Els membres de l’ICAC poden accedir al préstec de materials (ordinador portàtils, càmeres de fotografia i vídeo, gravadores d’àudio digital, trípodes, lectors de llibres digitals i equipaments de videoconferència), i al préstec d’espais (sales de treball en grup) de la URV.

Per accedir a aquesta tipologia de préstec haureu de presentar el carnet de l’ICAC i signar el formulari del servei de préstec del CRAI de la URV.

Per a més informació: