Localització dels llocs on ha treballat la Unitat:

A continuació trobareu els treballs més rellevants que ha dut a terme la Unitat.

Documentació de l'Església de Sant Miquel de Terrassa

Terrassa
2014 - Client: ICAC

Treball realitzat tant amb fotogrametria digital com amb escàner làser, amb l’objectiu de documentar integralment l’edifici per poder-ne fer estudis acurats de l’arquitectura. Generació de model 3D i planimetria 2D a partir de fotogrametria i escàner làser.


Aqüeducte Celimontano

Roma
2015 - Client: Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del govern italià

Encàrrec de la Soprintendenza speciale per il colosseo e l’area archeologica centrale di Roma per fer l’aixecament planimètric de l’aqüeducte Celimontano, en el tram de la via de S. Stefano Rotondo, a Roma.

Estudi arquitectònic i històric de la part documentada.