Comptem amb un fons de mostres, làmines primes i material de referència, format per:

Marbres i altres roques utilitzades a l’antiguitat

Inclouen materials recollits a les principals pedreres explotades en època romana arreu del Mediterrani (Paros, Naxos, Tasos, Pentèl·lic, Afyon, etc.) i de la península Ibèrica (marbres d’Almadén de la Plata, Macael, etc.), i també un ampli recull de materials menys sumptuaris de la zona catalana. Aquesta col·lecció, formada per més de 7.500 mostres, constitueix el conjunt més complet de què es disposa actualment a Espanya.

Morters

De diverses cronologies i composicions, procedents del Departament de Geologia de la UAB. Es tracta d’una col·lecció sense paral·lels a tot el territori espanyol i que es composa únicament de morters recollits de jaciments arqueològics i amb datació estratigràfica.

Ceràmiques

Principalment d’època antiga però també d’altres períodes, i en especial de contenidors (àmfores, grans gerres, etc.), materials constructius (tegulae, imbrex, tovot, etc.) i mostres de centres productors ben documentats (forns ceràmics) del territori català. La col·lecció també compta amb mostres d’alguns dels tipus amfòrics i pastes més representatius del món romà.

Plaques de la col·lecció de referència de la UEA de pedres ornamentals procedents de l’àrea de Tarragona.
Plaques de la col·lecció de referència de la UEA de pedres ornamentals procedents de l’àrea de Tarragona.