ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2008
Conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut Menorquí d'Estudis
Centres de recerca i museus | 2008
Conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Societat Catalana d'Arqueologia
Altres | 2008
Addenda al conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Cambrils i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica pel projecte de recerca "Elaboració del Pla Director de la vil·la romana de La Llosa"
Administració pública | 2008
Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Cambrils i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica pel projecte de recerca "Elaboració del Pla Director de la vil·la romana de La Llosa"
Administració pública | 2008
Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Sevilla y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica
Universitats | 2008
Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Mar i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Administració pública | 2008
Conveni marc de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (Museo Nacional de Arte Romano de Mérida)
Administració pública | Centres de recerca i museus | 2008
Conveni de col·laboració amb l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Assessorament en la gestió dels tràmits d'incorporació d'investigadors forasters)
Administració pública | 2008
Conveni de col·laboració amb l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Simplificació acreditació dades tributàries i de la Seguretat Social)
Administració pública | 2008
Conveni específic de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per al desenvolupament del Programa Corpus Signorum Imperii Romani
Administració pública | 2008