ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2003
Conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'empresa Àtics, S.L. per a la participació en el programa de beques d'iniciació a la recerca de l'ICAC
Altres | 2003
Contracte programa entre el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i el Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Administració pública | 2003
Conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca en el marc del Programa de suport al personal investigador estranger per l'obtenció dels permisos de treball i residència a Catalunya
Administració pública | 2003
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Camarasa, l'Institut Municipal Progrés i Cultura (Balaguer) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Administració pública | 2003
Conveni d'adscripció de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili
Universitats | 2003
Conveni de col·laboració en què s'estableixen les condicions d'adhesió al catàleg de béns i productes homologats i els subministraments d'adquisició centralitzada, entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i la Comissió Central de Subministraments
Administració pública | 2003
Conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'empresa Arqueociència Serveis Culturals, S.L., per a la participació en el programa de beques d'iniciació a la recerca de l'ICAC
Altres | 2003
Conveni marc de col·laboració entre l'American Academy in Rome i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Centres de recerca i museus | 2003
Conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Empresa Actium Patrimoni Cultural S.L., per a la participació en el programa de beques d'iniciació a la recerca de l'ICAC
Altres | 2003
Conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Empresa Codex, S.C.C.L., per a la participació en el programa de beques d'iniciació a la recerca de l'ICAC
Altres | 2003