ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2013
Addenda modificativa i pròrroga del Contracte programa subscrit en data 14/02/2009 entre la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Administració pública | 2013
Addenda al conveni de col·laboració entre ACESA i l'ICAC per a l'Execució dels treballs de seguiment arqueològic de la connexió de la N-II amb les obres d'ampliació de l'Autopista
Altres | 2013
Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica pel programa Evolució social i formació de l'estat númida: les poblacions autòctones de la regió de Sicca Veneria (El Kef, Tunísia) i les seves relacions amb la civilització fenício-púnica. Prospeccions i excavacions arqueològiques a Althiburos
Universitats | 2013
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Dra. Meritxell Oliach Fàbregas
Adscripció investigadora | 2013
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Dr. Michele Matteazzi
Adscripció investigadora | 2013
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Dr. Arnau Garcia Molsosa
Adscripció investigadora | 2013
Conveni entre la Fundació Catalunya-La Pedrera, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (en relació al programa Bojos per l’Arqueologia)
Centres de recerca i museus | Altres | 2013
Conveni específic de cooperació educativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'ICAC per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits (Sr. Manuel Recio Serena)
Universitats | 2013
Conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'ICAC per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits
Universitats | 2013
Conveni entre la Fundació Privada Mútua Catalana i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (creació i manteniment secretaria Congrés Tarraco Biennal)
Altres | 2013