ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2007
Conveni específic de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la gestió dels tràmits en relació a la incorporació d'Investigadors estrangers
Administració pública | 2007
Conveni específic entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la cessió d'instrument científic
Universitats | 2007
Conveni de col·laboració entre el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per la organització del Màster en Papirologia
Centres de recerca i museus | 2007
Conveni marc de col·laboració entre l'Instituto de Arqueología de Mérida i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Centres de recerca i museus | 2007
Conveni marc entre l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Centres de recerca i museus | 2007
Conveni específic entre la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per al desenvolupament del projecte de recerca Estudi del paisatge arqueològic antic a l'Ager Tarraconensis
Universitats | 2007
Conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Universitat Rovira i Virgili per la prestació de serveis de suport i manteniment informàtic
Universitats | 2007
Conveni marc de col·laboració entre la Casa de Velázquez i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Centres de recerca i museus | 2007
Conveni de col·laboració en investigació arqueològica entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la British School de Roma
Centres de recerca i museus | 2007
Addenda al convenio de colaboración entre la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica para la gestión de programas de ayudas en el marco del Estatuto del personal investigador en formación
Administració pública | 2007