ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2002
Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per la cessió de l'edifici de l'Antic Mercat del Fòrum per a que l'ICAC pugui desenvolupar les seves activitats
Universitats | 2002
Conveni específic de cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la prestació de serveis (administrador)
Universitats | 2002