ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2015
Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per al Pla de recerca a Sant Pau de Riu-Sec (Sabadell, Vallès Occ.) Quadriennal 2014-2017
Administració pública | Universitats | 2015
Contracte programa entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Economia i Coneixement, i el Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
Administració pública | 2015
Primera addenda al Contracte programa entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (2015-2018)
Universitats | 2015
Contracte programa entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (2015-2018)
Universitats | 2015
Conveni específic de cooperació educativa per al desenvolupament d’un programa de pràctiques externes entre la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Universitats | 2015
Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per la participació en el projecte de recerca: Paisatges culturals de l’Alt Congost. Recerca arqueològica, transferència de coneixement i proposta de socialització de resultats
Administració pública | 2015
Acuerdo específico entre el Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) y el Instituto de Arqueología de Mérida (IAM) para la colaboración en el desarrollo del proyecto de investigación del Plan Estatal de I+D 2016-2019 del Ministerio de Economía y Competitividad “Construyendo Tarteso: Análisis constructivo, espacial y territorial de un modelo arquitectónico en el Valle Medio del Guadiana”
Centres de recerca i museus | 2015
Adhesió a les clàusules del Conveni de col•laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, Cicles Formatius de la família d’administració i gestió a l’Institut Poblenou de Barcelona
Administració pública | 2015
Conveni d’adscripció d’activitats de recerca entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Dr. Jordi Miró Canals
Adscripció investigadora | 2015
Conveni d’adscripció d’activitats de recerca entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Dra. Maria Teresa Magadan Olives
Adscripció investigadora | 2015