ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2016
Contracte programa entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, i el Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
Administració pública | 2016
Segona addenda al contracte programa entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (2015-2018)
Universitats | 2016
Acord d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Sr. Abel Gallego Valle
Adscripció investigadora | 2016
Conveni entre la Diputació de Tarragona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a regular la concessió d'una subvenció per a la investigació en patrimoni arqueològic en diversos municipis del Camp de Tarragona i Conca de Barberà
Administració pública | 2016
Conveni de cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)  
Universitats | 2016
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Dra. Ana de Mesa Gárate
Adscripció investigadora | 2016
Conveni específic entre la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica sobre cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (curriculars) en entitats col·laboradores (Sra. Elisabet Font Monegal)
Universitats | 2016
Acord d’adscripció d’activitats de recerca entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Sr. Julio César Ruiz Rodríguez
Adscripció investigadora | 2016
Conveni específic de cooperació educativa per al desenvolupament d'un programa de pràctiques externes entre la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (Sr. Marc Calbet Gual)
Universitats | 2016
Conveni d’adscripció d’activitats de recerca entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Dr. Ferran Gris Jeremias
Adscripció investigadora | 2016