ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2016
Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Mútua Catalana i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per l'inici d'un camp de prospeccions sobre un possible campament militar cartaginès als voltants de Valls (IV)
Altres | 2016
Conveni entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya i l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, en el marc del Projecte R3
Administració pública | Centres de recerca i museus | 2016
Addenda al conveni entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, en el marc del Projecte R3
Administració pública | Centres de recerca i museus | 2016