ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2016
Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Tortosa i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Administració pública | 2016
Conveni marc de col·laboració entre l'Ateneu Universitari Sant Pacià i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Universitats | 2016
Document d’adhesió de l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica al conveni de col·laboració, subscrit en data 10 d’abril de 2015, entre l’administració de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement i el Departament de Salut, la Fundació I-CERCA i l’AQuAS, per al manteniment del sistema d’informació UNEIX en l’àmbit de la recerca
Administració pública | 2016
Convenio específico de colaboración entre el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y la Casa de Velázquez para las Jornadas de Estudio sobre las Canteras Antiguas de la Península Ibérica
Centres de recerca i museus | 2016
Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Riba-Roja de Túria i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Administració pública | 2016
Acord d’adscripció d’activitats de recerca entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Sra. Anna Bertral Arias
Adscripció investigadora | 2016
Addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la investigació, el desenvolupament i explotació econòmica d'eines comercials pel projecte "Aplicació de jocs seriosos en entorns col·laboratius per la transmissió del patrimoni cultural de Catalunya (ARREL)"
Universitats | 2016
Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la investigació, el desenvolupament i l'explotació econòmica d'eines comercials
Universitats | 2016
Conveni amb la Sovrintendenza Capitolina Ai Beni Culturali de la Comune di Roma i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (Protocol d’entesa per un projecte d’estudi de les àmfores de Castro Pretorio)
Administració pública | 2016
Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Mútua Catalana i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (pel manteniment de la secretaria del Congrés Tarraco Biennal)
Altres | 2016