ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2006
Pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) en el marc del programa de suport al personal investigador estranger per l'obtenció dels permisos de treball i residència a Catalunya
Administració pública | 2006
Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica pel programa Formació i desenvolupament de les societats complexes en la protohistòria catalana
Universitats | 2006
Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica pel programa Evolució social i formació de l'estat númida: les poblacions autòctones de la regió de Sicca Veneria (El Kef, Tunísia) i les seves relacions amb la civilització fenício-púnica. Prospeccions i excavacions arqueològiques a Althiburos
Universitats | 2006
Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica pel projecte de recerca La ciutat romana de Cosa (Ansedonia, Itàlia)
Universitats | 2006
Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica pel projecte de recerca Ocupació del sòl i formes del paisatge de muntanya als Pirineus orientals de l'antiguitat a l'època moderna
Universitats | 2006
Conveni específic de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Fundació Privada de l'Hospital Universitari Joan XXIII pel Projecte de recerca Estudi de l'àrea funerària oriental de Tarraco
Centres de recerca i museus | 2006
Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Múrcia i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per al Programa Corpus Signorum Imperii Romani
Universitats | 2006
Conveni específic de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut Municipal de Cultura i Esports de Terrassa per a la redacció d'una monografia sobre les investigacions dutes a terme al conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa
Administració pública | 2006
Conveni entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Ajuntament de Barcelona (estudi topogràfic, planimètric i diacrònic de la xarxa viària històrica, de les principals estructures agràries i usos del sòl, i de l'estructuració territorial del barri de La Satalia)
Administració pública | 2006
Projet de convention pour la publications d'un ouvrage dans la série Monographies d'Archéologie Méditerranéenne, consacré aux céramiques à vernis noir du site de Pech Maho à Sigean (Aude-France) par Jordi Principal Ponce (Institut Català d'Arqueolgia Clàssica, Association pour le Développement de l'Archéologie en Languedoc (ADAL))
Altres | 2006