ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2007
Addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
Universitats | 2007
Addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri del Portaveu, Cultura i Ensenyament Superior del Govern d'Andorra i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la realització d'un projecte de recerca arqueològica
Administració pública | 2007
Annex al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la realització d'una planimetria arqueològica de Tarraco i d'una publicació de referència
Administració pública | 2007
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per la participació en la recerca sobre la ciutadella ibèrica de Calafell II
Administració pública | 2007
Addenda al conveni de col·laboració entre el Patronat d'Arqueologia de Guissona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per al Projecte d'estudi de Les termes públiques romanes de Iesso (Guissona, La Segarra)
Centres de recerca i museus | 2007
Addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Montmeló, l'Ajuntament de Montornès del Vallès i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la gestió i execució del projecte arqueològic de Can Tacó-Turó d'en Roina (Montmeló-Montornès del Vallès, Vallès Oriental)
Administració pública | 2007
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Montmeló, l'Ajuntament de Montornès del Vallès i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per dur a terme el Pla director del Jaciment de Can Tacó-Turó d'en Roina (Montmeló-Montornès del Vallès, Vallès Oriental)
Administració pública | 2007